Struer KommuneStruer Lydens by
Priser og tilskud dagtilbud

Når dit barn starter i en børnehave, vuggestue eller dagpleje, vil du automatisk få en månedlig opkrævning (juli måned er betalingsfri). Betalingen er forudbetalt.

Takster gældende fra 1. januar 2018:

 • Dagpleje, 48 timer - kr. 2.560 pr. måned
   
 • Vuggestue, 32 timer - kr. 2.411 pr. måned
 • Vuggestue, heldag - kr. 3.214 pr. måned
 • Børnehave, formiddag - kr. 827 pr. måned (kun Vestbyen Dagtilbud og Thyholm Dagtilbud)
 • Børnehave, heldag - kr. 1.653 pr. måned. 

Hertil kommer betaling for obligatorisk frokostordningen. Frokostordningen koster 450 kr. pr. barn pr. måned (juli måned er betalingsfri).

Frokostordning

Følgende daginstitutioner har valgt den kommunale frokostordning:

 • Bremdal Dagtilbud
 • Humlum Dagtilbud
 • Langhøj Dagtilbud
 • Thyholm Dagtilbud
 • Østbyen Dagtilbud

Der tilbydes gratis frokostordning til vuggestuebørnene.

Fripladsstilskud

Man kan få økonomisk friplads til sit barn, hvis husstandens årsindkomst ikke overstiger 539.800 kr. (2018). Økonomisk friplads vil sige, at man enten kan få betalt hele udgiften til institutionspladsen eller en del af udgiften.

Er der mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første.

Man skal selv søge om økonomisk friplads via Digital Pladsanvisning.

Søskenderabat

Forældre, der har flere børn i dagtilbud og SFO, har mulighed for at få søskendetilskud.

Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet.

Børn af ikke samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, medtælles som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregisteret.

Du kan få flere oplysninger om søskenderabat hos Infocenter Struer.

 

Her kan du henvende dig

Signe Valentin Bak

Pædagogisk udviklingskonsulent
Skole og Dagtilbud

Tlf: 9684 8217

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00