Struer KommuneStruer Lydens by
Styrelsesvedtægt for skolerne

I styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Struer Kommune kan du læse om alle retningslinjer for den overordnede styrelse af folkeskolen.

Af bilagene fremgår de byrådsbeslutninger, der er truffet i forhold til skolerne.

 

Bemærk: Ny Styrelsesvedtægt er under politisk behandling og forventes godkendt d. 27. juni 2017

 

 

 

 

Denne side er under opbygning og forventes fuldført d. 28. juni 2017.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk