Struer KommuneStruer Lydens by

Helhedsplanen på 0-18 års området

Struer Kommune har en vision om at børn og unge skal have den bedst mulige start på livet og forudsætningerne for et godt voksenliv som engagerende, vidende og aktive medborgere.

Vi skal løfte opgaven ved at samarbejde på tværs i lokalsamfundet mellem engagerede forældre, dedikerede ledere og medarbejdere, foreninger, fagfolk, erhvervsliv og mange andre aktører.

Sammen kan vi skabe høj kvalitet, trivsel og muligheder for vores børn og unge, og dermed også vise Struer Kommune frem som et attraktivt sted at bo og være familie.

Struer Byråd har med visionen for øje iværksat en gennemgang af den samlede indsats for børn og unge fra 0 til 18 år i Struer Kommune. Arbejdet skal resultere i en helhedsplan for området, som skal skærpe vores fokus på at løse velfærdsopgaven over for børn og unge så klogt og effektivt som muligt. 

Intentionen er, at der skal samles så mange ressourcer og kompetencer som muligt om det, der er vigtigst – nemlig vores børn og unge og deres muligheder for at lykkes i livet.

Ved at samle kræfterne om en fælles, tværgående indsats for at skabe sammenhæng kan vi indfri visionen og gøre Struer Kommune til det bedst mulige sted at vokse op for børn og unge.

I begyndelsen af 2019 starter arbejdet med helhedsplanen med en konference, hvor interessenter på 0-18 årsområdet er inviteret til at give deres input til planen.

Derefter følger to seminardage for ledere, fagpersoner og medarbejderrepræsentanter, henholdsvis et kvalitetsseminar og et råderumsseminar. Det handler dels om at drøfte, hvordan vi kan øge kvaliteten på 0-18 årsområdet og dels hvordan vi kan finde råderum til at prioritere de ønskede kvalitetsforbedringer. 

Interessentkonferencen og seminardagene skal danne et fælles fundament for det videre arbejde med helhedsplanen.

Kick-off for helhedsplanen

Forarbejdet til en helhedsplan for børn og unge i Struer Kommune blev sat i gang med en konference for forældre, fagfolk, de unge selv og mange andre interessenter på området.

Et godt stykke over 100 interessenter på børn- og ungeområdet har været samlet i Struer Energi Park til konference om den kommende helhedsplan for Struer Kommunes tilbud til de 0-18 årige.

 

 

Hvad er kvalitet for dig?

 

Idébank

Har du et forslag til, hvordan vi kan hæve kvaliteten på 0-18 års området?
Via nedenstående Idébank har du mulighed for at bidrage med dit bud på, hvad du forstår ved kvalitet i mødet med børneområdet i Struer Kommune.

Indlevér dit forslag

Kontakt

Casper Sand
Faglig leder
96848218
KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00