Struer KommuneStruer Lydens by
Danmark Dejligst Thyholm

Lørdag den 17. juni kl. 13.00 - 23.30 er Byskoven i Thyholm vært for Danmark Dejligst - Danmarks Hyggeligste Festival. Se mere om arrangementet nedenfor og læs mere om Danmark Dejligst på http://www.danmark-dejligst.dk/

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk