Struer KommuneStruer Lydens by
Energi

Generelt om energi

I dag går flere og flere væk fra de traditionelle opvarmningsmidler såsom olie, kul og træ, når huset, garagen o.a. skal opvarmes. I stedet ses en stigende tendensen til, at de alternative energikilder udnyttes. De alternative energikilder kaldes også ofte for vedvarende energikilder, fordi energien som udnyttes i systemerne stammer fra solen.

De mest populære systemer inden for alternativenergi er:

Dísse alternative systemer erstatter ofte de traditionelle fyringsolieanlæg:

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk