Struer KommuneStruer Lydens by
Familiebehandling

Familiehuset i Struer Kommune tilbyder Familiebehandling til forældre med børn og unge under 18 år.

Tilbuddet kræver, at barnet/den unge bliver visiteret via socialrådgiver i Børne- og Familiecentret.

Familiebehandling tilbydes bl.a. til problematikker som kan være:

 • Opdragelse
 • Kompetencen til at være forældre
 • Uhensigtsmæssig kommunikation
 • Skilsmisse
 • Misbrug
 • Forældre til anbragte børn
 • Forældre til børn med forskellige diagnoser

Der kan bl.a. tilbydes:

 • Rådgivning og konsulent forløb
 • Familieterapeutisk behandling
 • Socialterapeutisk behandling
 • Støttet samvær
 • Ungdomssanktion

Familiehuset arbejder bl.a. ud fra:

 • Et åbent og respektfuldt samarbejde
 • En forståelse af familiens problematikker
 • Etablering af fælles problemforståelse
 • Beskrevne problemstillinger og forældrenes egen oplevelse af egne vanskeligheder
 • Forældrenes erfaringer og ressourcer.

Arbejdet kan – afhængigt af arbejdsmetoden og visitations grundlaget - foregå i hjemmet og/eller i Familiehuset.

Du kan læse mere på borger.dk´s sider om Familierådgivning og akut hjælp.

Her kan du henvende dig

Børne- og Familiecentret
Bremdal Torv 4
E: boernefam@struer.dk

Se telefon- og åbningstider
(klik på linket)

Centerleder

Tine Hammer

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk