Struer KommuneStruer Lydens by
Borgervejledning

Struer Kommune har en borgervejleder, hvor du kan få råd og vejledning til:

• klage over kommunens sagsbehandling

• forståelse af kommunens afgørelser

• hvordan og til hvem du klager over kommunens afgørelser

• genskabelse af dialog med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikter i en sag

 

Der ydes ikke hjælp til at håndtere klager over det faglige indhold i kommunens afgørelser, politiske beslutninger eller ansættelsesforhold
og derfor omfatter vejledningen ikke hjælp til:

• at ændre på indholdet i den afgørelse, der er truffet

• at behandle klager over det serviceniveau, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen

• at behandle sagen, hvis der er en anden klageinstans, der skal tage stilling til klagen

• at behandle klager, der vedrører ansættelse ved kommunen

• at behandle klager, der er eller vil blive indbragt for det kommunale tilsyn, domstolene eller Folketingets Ombudsmand

• at behandle klager over sager, der er bedømt af kommunalbestyrelsen, de stående udvalg eller økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget

• at behandle afgørelser, der er mere end ét år gamle

• at behandle sager, der falder udenfor kommunens virksomhed, f.eks. mellem private.

 

Borgervejledning kan kontaktes ved at :

• Skrive gennem eBoks/Borger.dk ved at klikke på følgende link – skriv til Borgervejledning

• Ringe i kommunens åbningstid på telefonnumre 96 84 84 84

• Møde personligt ved forudgående aftale 

 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00