Struer KommuneStruer Lydens by

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en sundhedsfaglig behandling, brud på patientrettigheder eller anke over Patienterstatningens afgørelse, skal du være opmærksom på følgende:

Du skal klage digitalt via den selvbetjeningsløsning, der findes på www.borger.dk .
Klageskemaet finder du på http://www.stps.dk/borger-pr.

Her kan du henvende dig

Sundhed og Omsorg

Østergade 11, 1. sal
T: 9684 8484
E: sundhed-omsorg@struer.dk

Centerchef

Lars Olesen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk