Struer KommuneStruer Lydens by
Beskyttet beskæftigelse

Struer Kommune tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Kommunen tilbyder endvidere aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder og livsvilkår.

Center for beskæftigelse danner rammen om Struer Kommunes beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud til borgere med nedsat funktionsevne. Organisationen går på tværs af hele kommunen og bidrager til at sikre sammenhæng mellem alle tilbud indenfor beskæftigelse, samvær, aktivitet og kultur.

Vi planlægger og organiserer tilbuddene i organisationen med udgangspunkt i den enkelte brugers lyst, evne og behov. Organisationen skal opfattes som en murstensløs organisation, forstået på den måde, at tilbuddets muligheder ikke lader sig begrænse af bygninger og afstande.

Det er vores visioner at tilbyde attraktive arbejdspladser, som lever op til brugernes behov og forventninger. Vi kompetenceudvikler og arbejder ud fra et læringsperspektiv, og overordnet skal arbejdet have en værdi for både medarbejdere, brugere og personalet.

Center for støttet beskæftigelse består af Struer Værkstedet (værksted/dagcenter og daghjem).

Her kan du henvende dig

Handicap, social og psykiatri
Østergade 15
9684 8333

E-mail: hop@struer.dk

 

Centerchef

Lene Hornstrup

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00