Struer KommuneStruer Lydens by
Nedlæggelse af en del af Helligkildevej og Bredgade, Thyholm

I forbindelse med etablering af Hvidbjerg oplevelsesplads, har Struer Kommune besluttet at nedlægge en del af Bredgade samt en del af Helligkildevej.

Det vejareal, der planlægges nedlagt, er markeret med gult.

I medført af Lov om offentlige veje §124, stk. 6 bekendtgøres det hermed, at en del af Bredgade, som pt er parkeringsplads samt en del af Helligkildevej nedlægges som vej.

Vejstykket opretholdes ikke som privat fællesvej eller privat vej, da det ikke er eneste adgangsvej til en særskilt matrikel eller ikke er særlig vigtig for en ejendom (§124, stk. 2).

Jf. §124, stk. 7 har berørte grundejere en frist på mindst otte uger til at komme med krav, om at vejstykket opretholdes i medfør af stk. 2. Fristen er den 4. maj 2018.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00