Personale

 Ledelse

Anders Aagaard        - Leder af Hjerm Landsbyordningen                       2065 0515

Vinni Sadolin Hvid    - Afdelingsleder af Hjerm Landsbyordning        2621 2748


Personale

Vuggestuen

Tyttebær                                                   22351661

Blåbær                                                      22609879

 

Elsebeth Kristensen                 - Pædagog

Christine D. Sørensen             - Pædagog

Karen Thomsen                          - Pædagogisk medhjælper

 

Børnehaven (Brombær)                                                 2967 2598

Lone von Qualen                     - Pædagog

Anne Mose                                - Pædagog 

Ulla Bertel                                  - Pædagogisk medhjælper 

Børnehaven (Solbær)                                                      2967 2577

Gitte Sørensen                         - Pædagog

Lasse Sørensen                        - Pædagogisk medhjælper 

Pædagog studerende, samt PAU studerende

 

- Udover det faste personale er der i Hjerm Dagtilbud af og til praktikanter eller medarbejdere i job med løntilskud fra Jobcenter Struer


Dagplejere

Line Vestergaard
Dalbyvej 8

Lone Bertelsen
Villemoesvej 16

Joan Boysen
Højgårdsparken 12

Pia Hansen
Højgårdsparken 116

Mona Sloth
Sofienlundvej 12

Bettina Sørensen
Kviumvej 11

 

KONTAKT INFORMATION
Hjerm landsbyordning, dagtilbuddet
Skolevej 5
7560 Hjerm
9684 8935
Afdelingsleder
Vinni Sadolin Hvid
vsh@struer.dk
26212748