Personale

Ledelse

Anders Aagaard        - Leder af Hjerm Landsbyordningen                       2065 0515

Vinni Sadolin Hvid    - Afdelingsleder af Hjerm Landsbyordning        2621 2748


Personale

Vuggestuen (Tyttebær)                                                    6189 3063

Elsebeth Kristensen - Pædagog

Karen Thomsen        - Pædagogisk medhjælper

Lisa Henriksen          - Pædagogisk medhjælper

Børnehaven (Brombær)                                                 2967 2598

Lone von Qualen      - Pædagog

Anne Mose                 - Pædagog 

Ulla Bertel                   - Pædagogisk medhjælper 

Børnehaven (Solbær)                                                      2967 2577

Gitte Sørensen            - Pædagog

Lasse Sørensen          - Pædagogisk medhjælper 

Irene Christensen     - Pædagog studerende

 

- Udover det faste personale er der i Hjerm Dagtilbud af og til praktikanter eller medarbejdere i job med løntilskud fra Jobcenter Struer


Dagplejere

Line Vestergaard
Dalbyvej 8

Lone Bertelsen
Villemoesvej 16

Joan Boysen
Højgårdsparken 12

Pia Hansen
Højgårdsparken 116

Mona Sloth
Sofienlundvej 12

Bettina Sørensen
Kviumvej 11

Christine Dalgaard Sørensen
Kirkevej 21

KONTAKT INFORMATION
Hjerm Dagtilbud
Skolevej 5
7560 Hjerm
9684 8935
Afdelingsleder
Vinni Sadolin Hvid
vsh@struer.dk
26212748