Personale

Ledelse

Anders Aagaard       - Leder af landsbyordningen i Hjerm

Vinni Sadolin Hvid    - Pædagogisk leder


Personale

Elsebeth Kristensen - Pædagog

Lone von Qualen      - Pædagog

Gitte Sørensen         - Pædagog

Anne Mose               - Pædagog 

Ulla Bertel                 - Pædagogisk medhjælper 

Lasse Sørensen       - Pædagogisk medhjælper 

Irene Christensen     - Pædagog studerende

 

- Udover det faste personale er der i Hjerm Dagtilbud som regel praktikanter eller medarbejdere i job med løntilskud fra Jobcenter Struer


Dagplejere

Line Vestergaard
Dalbyvej 8

Lone Bertelsen
Villemoesvej 16

Joan Boysen
Højgårdsparken 12

Pia Hansen
Højgårdsparken 116

Mona Sloth
Sofienlundvej 12

Bettina Sørensen
Kviumvej 11

Christine Dalgaard Sørensen
Kirkevej 21

KONTAKT INFORMATION
Hjerm Dagtilbud
Skolevej 5
7560 Hjerm
9684 8935
Afdelingsleder
Vinni Sadolin Hvid
vsh@struer.dk
26212748