Grupper

I børnehaven findes to grupper.

Alle børn er tilknyttet en basisgruppe, enten Solbærstuen eller Brombærstuen.

På disse stuer møder børnene ind om morgenen (fra 7:30, ellers i alrummet) og afhentes fra om eftermiddagen (indtil 15:30/16:00, ellers i alrummet)

Børnehaven

Solbær      : Gitte, Lasse og en pædagog studerende 

Brombær  : Ulla, Lone og Anne 

Vuggestuen :

Tyttebær : Elsebeth, Bettina

Blåbær    : Christine, Lisa

Køkken  : Karen

Vi opdeler børnene i små grupper dagligt fra 9-12, hvor der arbejdes med de pædagogiske læreplaner. Når børnene er fra den ældste aldersgruppe i børnehaven bliver de kaldt førskolegruppen, og arbejder mod at blive skoleklar. 

KONTAKT INFORMATION
Hjerm landsbyordning, dagtilbuddet
Skolevej 5
7560 Hjerm
9684 8935
Afdelingsleder
Vinni Sadolin Hvid
vsh@struer.dk
26212748