Mariehønens åbningstider

Mandag  6.10 - 16.30

Tirsdag  6.10 - 16.30

Onsdag  6.10 - 16.30

Torsdag 6.10 - 16.30

Fredag   6.10 - 16.00

I Struer kommune har vi fællespasnings dag, se disse under fællespasning.

Foruden disse dage har Langhøj Dagtilbud lukket 3 uger i sommerferien, hvor børnene kan blive

passet i Struers midt by. I 2017 er disse uger 29-31.

KONTAKT INFORMATION
Langhøj Dagtilbud
Bækvej 6, Asp
7600 Struer
Telefon:
96 84 89 40
langhoej@struer.dk
irs@struer.dk