Struer KommuneStruer Lydens by
Vandforsyningsloven - afgørelser
Pos.DokumentDato
1Timlingvej 8, 7600 Struer - Fornyelse af tilladelse til indvinding af vand til havevanding.pdf07-05-2018
2Thagårdvej 16 - Tilladelse til indvinding af søvand til vanding samt VVM-screening.pdf26-04-2018
3Makholmvej 45 - Fornyelse af tilladelse til markvanding.pdf23-10-2017
4Galgebjerg 5, Struer - Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding.pdf12-10-2017
5Hjerm vandværk - Tilladelse til indvinding af grundvand.pdf30-08-2017
6Kattenhøjvej 17 - Tilladelse til indvinding af grundvand til mælkeproduktion.pdf09-08-2017
7Lyngs Sommerhusområde - Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning.pdf14-07-2017
8Bonnesigvej 21, 7600 Struer, fornyelse af tilladelse til vandindvinding fra boring med DGU-nr .pdf09-06-2017
9Lindevænget 44b - VVM Screenningsafgørelse - Hjem vandværk ny kildeplads.pdf29-05-2017
10Bonnesigvej 19 - Tilladelse til havvanding fra boring DGU-nr 53302.pdf31-03-2017
11Strandbjerggårdvej 8, 7600 Struer ? Tilladelse til indvinding af grundvand til drikkevand.pdf31-03-2017
12Stadsbjergvej 8, Struer - Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til markvand.pdf23-02-2017
13Broholmvej 13, Struer - Tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding.pdf21-02-2017
14Skærshøjvej 15, 7790 Thyholm - Tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding.pdf20-02-2017
15Anemonevej 28, Struer - Afslag på ansøgning om etablering af boring og indvinding af grundvand til havevanding.pdf09-02-2017
16Tilladelse til etablering af grundvandsovervågningsboring_10d_Hvidbjerg_By_Hvidbjerg.pdf09-02-2017
17Tilladelse til etablering af grundvandsovervågningsboring_28e_Jegindø_By_Jegindø.pdf09-02-2017
18Tilladelse_etablering_grundvandsovervågningsboring_4by_Venø_By_Venø.pdf09-02-2017
19Vinderupvej 1 - Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding.pdf09-02-2017
20Tambohus Vandværk - tilladelse råvandsstation_bundfældningstank_udledning.pdf09-02-2017
Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00