Tilsyn

Tilsyn i dagplejen 2017

Alle tilsyn i dagplejen sker i henhold til Dagtilbudslovens § 5.
Formålet med tilsynet er bl.a. at sikre det pædagogiske arbejde lever op til de pædagogiske læreplaner, børnemiljø, kommunens værdigrundlag og den børnepolitiske målsætning. Tilsynet skal sikre børnenes trivsel og udvikling, sikkerhed og god hygiejne samt dagplejers trivsel og arbejdsglæde.

Følg linket:Tilsyn i den kommunale dagpleje og læs mere om hvem der fører tilsynet, omfanget af tilsyn, tilsynstyper, hvad der yderligere føres tilsyn med, om tilsynsrapporter og dokumentation.

Dokumentation for tilsyn hos distriktets dagplejere
Tilsynene hos den enkelte dagplejer vil typisk være en gang pr. kvartal, (minimum 4 gange årligt, hvoraf et er uanmeldt), men føres i det omfang det findes nødvendigt. Tilsynene kan derfor variere i perioder afhængig af børnegruppe, indsatsområder og andre udfordringer.

A = Anmeldt tilsyn UA = Uanmeldt tilsyn
Tilsynsførende er pædagogisk leder Helle Kristensen

Dagplejer/
Legestue
Dato A/UA
Tilsynsførende
Dato A/UA
Tilsynsførende
Dato A/UA
Tilsynsførende
Dato A/UA
Tilsynsførende
Legestue - torsdag        
         
Birte Østergaard UA 26/1 UA 07/3    
Bente Andersen UA 10/2 UA 31/3    
Karina Vangsgaard A 30/1 UA 14/3    
Sonja Olejniczak UA 25/1 A 9/2    
Tina Stokholm UA 7/2 UA 28/3 UA 05/5  
KONTAKT INFORMATION
Thyholm Dagtilbud
Rughavevej 18
7790 Thyholm
9684 8955
Dagtilbudsleder
Grethe Slyk
grs@struer.dk
2128 0574