Om os

Vestbyens Dagtilbud består af 2 institutioner Bulderby og Foldgaardsparkens Børnehave og en dagpleje med 11 dagplejere. Vi har et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde med Parkskolen.

Børnehaven Bulderby ligger meget tæt på Parkskolen - kun adskilt af en parkeringsplads, mens Folgårdsparken ligger lige på den anden side af Ringgade. Begge institutioner ligger tæt på vestbyens fritidsfaciliteter, som er svømmehal, hal og stadion. Vi ligger i gåafstand til Kilen og til fjorden.

I Bulderby er der fire stuer, og i Foldgårdsparkens Børnehave er der to stuer. Antallet af indskrevne børn varierer i forhold til hvornår på året, det er. Hvert år til marts afleverer vi de ældste børn til førskolegruppen på skolen, og børnetallet stiger så igen langsomt hen over sommeren og efteråret.

Vi har fokus på at bevare strukturen i forhold til stueopdeling, da det er vores erfaring, at børnene - særligt i starten - har brug for en tryg base, hvor de hører hjemme, og hvor de har tre faste voksne, som har ansvaret for dem, og som de knytter særlige relationer til. Efterhånden som de lærer de andre børn og voksne at kende, søger de automatisk også venskaber på de andre stuer.

Vi er ofte på ture i nærmiløet. Bulderby har en meget stor velfungerende legeplads, mens Foldgaardparkens legeplads er noget mindre, da børnehaven er placeret i et boligmiljø.

Vi har desuden en spejderhytte beliggende tæt på børnehaverne, som alle 3 afdelinger benytter sig af. Desuden har vi adgang til en strandhytte ved Østre Strand og vi har en minibus.

Vi vil gerne, at I får en god fornemmelse for, hvad vi laver i alle afdelinger. Derfor gør vi meget ud af, at dokumentere vores oplevelser, aktiviteter og ture ud af huset.

I børnehaverne hænger der skærme, der altid viser de sidste nye billeder, der bliver taget. Hvis I er interesseret i nogle af disse billeder, må I gerne komme med et USB stik, og vi vil overføre de billeder, der er relevante for jer.

I Foldgårdsparken hedder stuerne: Bulderbasserne og Pippistuen.

I Bulderby hedder de: Rumpenisserne, Løvehjerterne, Komfusenbo og Tvebakkerne.

Stuerne er børnenes tilhørssted med hensyn til de voksne og samlingssted ved spisning/frugt. Husets øvrige rum er fælles arealer, hvor børnene kan færdes frit - dette gælder også de øvrige stuer.

Vi åbner/lukker i køkken-alrummet og kl. ca. 7:30 går vi på stuerne. Om eftermiddagen samles vi igen i alrummet ca. kl. 16:00.

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Vivi Rokkjær
vim@struer.dk
4083 1464