Bulderby og Foldgårdsparken

Børnehaven Bulderby ligger meget tæt på Parkskolen - kun adskilt af en parkeringsplads, mens Folgårdsparken ligger lige på den anden side af Ringgade.

Begge institutioner ligger tæt på fritidsaktiviteter, som er svømmehal, hal, stadion og fjord. I Bulderby er der 4 stuer, og i Foldgårdsparken er der 2 stuer. Antallet af indskrevne børn varierer meget i forhold til, hvornår på året det er. Hvert år til april afleverer vi de ældste børn til førskolegruppen på skolen, og børnetallet stiger så igen langsomt hen over sommeren og efteråret.

Vi har meget fokus på at bevare strukturen i forhold til stueopdeling, da det er vores erfaring, at børnene - særligt i starten - har brug for en tryg base, hvor de hører hjemme, og hvor de har faste voksne, som har ansvaret for dem, og som de knytter særlige relationer til. Efterhånden som de lærer de andre børn og voksne at kende, søger de automatisk også venskaber på de andre stuer.

Vi er ofte på ture i nærmiløet. Bulderby har en meget stor velfungerende legeplads, mens Foldgårdsparkens legeplads er noget mindre, da børnehaven er placeret i et boligmiljø.

Vi har desuden en spejderhytte beliggende tæt på børnehaverne, som begge afdelinger benytter sig af incl. dagplejerne. Desuden råder vi over en strandhytte ved Østre Strand og en minibus.

Vi vil gerne, at I får en god fornemmelse for, hvad vi laver i alle afdelinger. Derfor gør vi meget ud af at dokumentere små oplevelser, aktiviteter og ture ud af huset.

I børnehaverne  hænger der fladskærme, der altid viser de sidste nye billeder, der bliver taget. Hvis I er interesseret i nogle af disse billeder, må I meget gerne komme med et USB stik, og vi vil overføre de billeder, der er relevante for jer.

I Foldgåardsparken hedder stuerne: Bulderbasserne og Pippistuen.

I Bulderby hedder de: Rumpenisserne, Løvehjerterne, Komfusenbo og Tvebakkerne.

Stuerne er børnenes tilhørssted med hensyn til de voksne og samlingssted ved spisning/frugt. Husets øvrige rum er fælles arealer, hvor børnene kan færdes frit - dette gælder også de øvrige stuer.

Vi åbner/lukker i alrummene og kl. ca. 7:30 går vi på stuerne. Om eftermiddagen samles vi igen i alrummet kl. 16:00.

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Vivi Rokkjær
vim@struer.dk
4083 1464