Aktiviteter

Legestue

Formålet med legestuen er, at børn og dagplejere har kontakt med hinanden og derved også gør gæsteplejesituationer nemmere. Børnene lærer at begå sig i en større gruppe, hvorved også overgangen til børnehaven lettes. Aktiviteterne tilrettelægges afhængig af børnenes alder og udvikling. Der satses på sang, sanglege og samvær.

Dagplejerne i Vestbyen er opdelt i to legestuegrupper. Dagplejen har eget lokale i Bulderby, som de benytter hver uge. Den sidste fredag i hver måned er der heldagslegestue, hvor forældrene afleverer og henter børnene i legestuen. I sommerhalvåret benytter dagplejerne desuden hinandens haver, og mødes  i lokalområdet.

Institutionen Nordstjernens aktivitetsrum benyttes også i vinterhalvåret hver 14. dag.

Fester

Februar: Fastelavnsfest i legestuen

2. onsdag i maj: Landsdækkende dagplejedag. Der arrangeres en udendørs hyggedag i de forskellige områder.

Sidste fredag i hver måned: Heldagslegestue i Bulderby.

Maj-Juni: Hvert år har vi en sommefest for vores dagplejebørn, deres søskende og forældre. Det foregår i Bulderby, og vi starter med spisning, som foregår i grupper, hvor dagplejerne sidder med de familer, hun har tilknyttet. Vi får besøg af Bamse og Kylling, som deler små slikposer ud til børnene. For nogle en lidt skræmmende oplevelse - men også meget spændende.

September/Oktober: Musikforløb i legestuen.

December: Julefest i legestuen.

 

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Vivi Rokkjær
vim@struer.dk
4083 1464