Gæstepleje

Der er mulighed for at få passet barnet i dagplejen på lukkedagene, hvis der ikke kan findes andre pasningsmuligheder.

Ved dagplejerens planlagte fravær meddeler dagplejeren, hvis barnet skal i gæstepleje. Meddelelsen om gæstepleje meddeles forældrene senest fire dage forinden opstart.

Ved dagplejerens sygdom kontaktes forældrene om, hvorvidt barnet ønskes passet i gæstepleje. Forældrene kontaktes den dag dagplejeren sygemeldes og igen dagen før arbejdet genoptages.

Barnet bliver fortrinsvis placeret hos en fast gæstedagplejer.

Hvis dagplejeren har et strengt nødvendigt ærinde (læge, tandlæge el. lign.), må voksne personer over 18 år bruges som barnepige med forældrenes tilladelse.

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Vivi Rokkjær
vim@struer.dk
4083 1464