Generel information

Dagplejerens ansvar
Dagplejeren har ansvar for dagplejebarnet. Dagplejerens vigtigste opgave er at give omsorg, tale og lege med barnet. På den måde bidrager dagplejeren til at stimulere barnets udvikling både motorisk, følelsesmæssigt og sprogligt.

Tavshedspligt
Dagplejeren har tavshedspligt overfor alle andre end den pædagogiske afdelingsleder for dagplejen og ansættelsesstedet, hvad angår barnets og forældrene private forhold. Tavshedspligten gælder også efter arbejdets ophør.

Befordring i bil, bus og tog
Dagplejeren må bruge sin egen bil til at transportere børnene, hvis det sker efter Færdselslovens bestemmelser, og forældrene har givet skriftlig tilladelse.

Børn kan transporteres i offentlig bus, turistbus eller tog, selvom der ikke er en sele, hvis forældrene giver skriftlig tilladelse.

Forsikring
Kommunen har ingen børneulykkesforsikring, der dækker i tilfælde af, at barnet kommer til skade i den tid, hvor barnet passes i dagplejen.

Det anbefales forældrene at ulykkesforsikre deres barn.

Brug af TV, og Ipad
TV, bruges kun i dagplejehjemmet i enkelte tilfælde, og kun i samråd med den pædagogiske afdelingsleder for dagplejen og forældrene.

I-pads bruges som en del af den pædagogiske indlæring.

Rygning
Vi har ingen dagplejehjem, der er rygerhjem, men rygereglerne for Struer kommunes dagplejere er, at der i arbejdstiden ikke må ryges i de rum i dagplejehjemmet, hvor børnene opholder sig, og der ryges heller ikke legestuen.

Opslagstavle
Alle dagplejere har en opslagstavle, hvor forældrene kan læse information fra dagplejeren og fra Struer Kommune

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Vivi Rokkjær
vim@struer.dk
4083 1464