Bestyrelsens kompetencer

Forældrebestyrelsens kompetence er at:

Fastsætte principper for institutionens virksomhed, herunder principper for:

- det pædagogiske arbejde
- institutionens aktiviteter
- samarbejde mellem institution og forældre
- indretning inde og ude
- personalesammensætning (kvalifikationer)
- lokalområde samarbejde (inst.)
- anvendelse af lokaler udenfor åbningstiden

Fastsætte principper for anvendelse af budgetrammen, der indeholder udgifter ekskl. lønudgifter og udgifter til drift og vedligeholdelse af bygninger.
Forældrebestyrelsens opgaver bliver herefter:

At være med til at formulere, beskrive og i samarbejde med lederen fastlægge institutionens målsætning.

At være med til at formulere, beskrive og godkende institutionsplanen i samarbejde med lederen.
At fastlægge institutionens daglige åbningstid, indenfor den af kommunalbestyrelsen fastlagte ramme for den ugentlige åbningstid
At godkende institutionens budgetforslag efter indstilling fra lederen
At udtale sig om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger dem
Forældrebestyrelsen kan ikke træffe principbeslutninger, som har karakter af tjenstlige instrukser for de ansatte eller lederen. Det er ledere alene, der har instruktionsbeføjelsen over de ansatte. Det er lederen, der placerer medarbejdernes arbejdstid og konkrete funktioner.

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Vivi Rokkjær
vim@struer.dk
4083 1464