Bestyrelsesreferater

Bestyrelsesmøde  

Dato: 22-11-2017

Referat.

Afbud fra: Belinda, Morten og Henriette

Ordstyrer: Flemming

Referent: Birthe

Dagsorden.

Referat

1. Godkendelse af referat:

Referat godkendt

2. Nyt fra Formanden:

 • Byggeri i Vestbyen er i gang, der er afholdt det 1. byggemøde. Der er planlagt inspirations besøg på Filosoffen i Holstebro, d. 27/11.

3. Punkter fra forældre:

 • Vi havde en drøftelse af forældre udtalelser vedr. Bulderby og Foldgården. Vi er bevidste om at alle bakker op om vores nybyggeri i fællesskab.

4. Nyt fra Ledelsen:

 • Byggeprocessen er gået i gang, det første byggemøde er afholdt. Vi har lavet nærhedsdiagrammer og funktionsskemaer for de enkelte rum / lokaler. Vivi viste skitser og skabeloner frem for bestyrelsen.

  Ny direktør Hanne Bayer afløser Kjeld Bertelsen.

  Personalejulegaver køber fremover centralt 150 kr. pr. medarbejder.

5. Budget og Regnskab:

 • Budgettet blev gennemgået og sendt rundt. Der er balance i budgettet for dagplejen og der er et underskud på Børnehavedelen på omkring 200.000 kr.

  Endvidere kommer der en budgetregulering på 5 mill. Til hele området, som bliver fordelt pr. antal børn.

6. Byggeri i Vestbyen

 • Se ovenfor, vi er i gang og der er nedsat arbejdsgruppe som består af forældre, personale og ledelse. Vi aftalte at sende det foreløbige  materiale nærhedsdiagram og funktionsskemaer videre til teknisk forvaltning.

7. Nyt fra dagplejen:

 • Vi har ansat 2 nye dagplejer pr. 1/11-17 Berit Frøsig og Ann K. Mikkelsen. Vi har fået lov at afholde heldagslegestue i Hallen og i Voldhøj kirke. Der er indkøbt 10 nye højstole (Ikea) til legestue. Mht. legestue i hallen, så har dagplejen lånt et rum til højstole og legetøj, så det ikke skal køres frem og tilbage. Vi er begyndt at køre 2 sprogede børn ind i vores dagpleje.

8. Nyt fra børnehaverne:

 • Storbørnsgruppen er startet op på Løvehjerterne d. 20/11. Ditte og Nicklas er de primære voksne. Børnene nyder det og syntes at de er store.

  Julefest i begge afdelinger d. 1/12.

 • Vi havde fælles Idrætsdag for børnehaven og dagplejen. Igen et godt arrangement og en formiddag med bevægelsesglæde og glade børn og voksne.

 • Vi har brugt vores  ½ års møde på pædagogisk idræt. Her tog oplægsholderen afsæt i praktiske øvelser og pædagogiske lege samt pædagogiske læringsmål.

9. Aktuelle emner

 • Vi skal i nu og frem over placerer 2 sprogede børn i vestbyens dagpleje, det er der umiddelbart nogle udfordringer i og derfor er der p.t. nedsat en arbejdsgruppe vedr. placering af 2 sprogede børn.

 • Der er også arrangeret 2 kurser vedr. integration af 2 sprogede børn i 18 og vi opfordrer alle personaler i børnehaven og dagplejen til at deltage.

10. Eventuelt

 • Vi fik en snak om forældrekaffe og det engagement der er forbundet med afholdelsen af dette. Vi besluttede at afholde en forældrekaffe i januar på storbørnsgruppen – gerne en fredag.

11. Næste møde

23. januar Forældremøde med valg til Bestyrelsen d. 27/2 kl. 19.00.

 

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Vivi Rokkjær
vim@struer.dk
4083 1464