Bestyrelses Referater

 

Bestyrelsesmøde  

Dato: 24.08.17

Referat.

Afbud fra: Nanet

Ordstyrer: Flemming.

Referent: Jette

Dagsorden.

Referat

1. Godkendelse af referat:

Referat godkendt

2. Nyt fra Formanden:

 

3. Punkter fra forældre:

 

4. Nyt fra Ledelsen:

Præsentation af Jeanette Enevoldsen, som er ansat som centerchef for Skole og dagtilbud.

Kender ikke det endelige beløb på besparelser. Ca. 148.00, hvis det effektueres. Der afholdes budget seminar i denne uge, hvorefter endelig udmelding forventes efter budgettets vedtagelse.

Af hensyn til to- sprogs familier, der oftest ikke har ferie og fri fra sprogskolen i ferie og lukkedage bliver fælles-og feriepasning fremadrettet placeret i Vest- eller Østbyen på skift. Vestbyen har resten af 2017.

5. Budget og Regnskab:

Ingen ændringer siden seneste budgetopfølgning. Rimelig balance samlet set.

6. Byggeri i Vestbyen

Endnu ingen afgørelse, men forventer svar i begyndelsen af næste uge med  forventet ”igangsættelses tidspunkt”

Politisk uenighed om fremtidig placering af dagtilbud i Struer by.

7. Nyt fra dagplejen:

Dagplejen er presset, Problematisk for yderligere ansættelse eller ej?

Mod slutningen af året er der 12 børn på ventelisten, hvoraf kun halvdelen kan placeres.

Det kan derfor blive nødvendigt med midlertidig vuggestue i Foldgårdens lokaler?

To-sprogede bliver også anvist plads i Vestbyen, da koncentrationen af to-sprogede er alt for højt på Struerdalvej

Der skal være en slagplan for modsvar på politisk smølen!

8. Nyt fra børnehaverne:

Nichlas og Karen fra SFO har nu begge timer i børnehaven om formiddagen. Nichlas er den gennemgående figur, som sikrer en glidende overgang til skolen.

Der er lavet plan for storbørnsgruppen om formiddagen mandag til torsdag.

De største børn bliver ”taget” fra stuen, hvilket giver plads til de mindste og tager lidt af presset på stuerne.

Forældrene oplever at der kan være stort pres på personalet om morgenen og der kan være meget støj og uro i forbindelse med at de mange børn bliver afleveret på sammen tid.

Der bør strammes op omkring procedurerne og morgen rutiner både over for forældre og personale.

Stramme op omkring afslutning af morgenmad kl. 7.30. Tages med på personalemøde. (For at få lidt mere ro der hvor de fleste afleverer deres børn)

I foråret havde vi opfølgning på idræts certificering og vil gentage det i efteråret.

9. Aktuelle emner

Evaluering af sommerfesterne

En rigtig go’ oplevelse. En succes. Fuld opbakning fra bestyrelsen til at fortsætte med dette koncept.

Go ide at aktiviteter i Bulderby blev bliver på ”store siden”.

11. Næste møde

Onsdag den 11. oktober i Bulderby

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Vivi Rokkjær
vim@struer.dk
4083 1464