Bestyrelsesreferater

Bestyrelsesmøde  

Dato: 25-04-2018

Referat.

Afbud fraLars

Ordstyrer: Flemming

Referent: Birthe

Dagsorden.

Referat

1. Godkendelse af referat:

Referat godkendt

2. Nyt fra Formanden:

Flemming har deltaget i FRU mødet. De blev præsenteret for den nye udvalgsformand Peter Vestergaard. Nyt koncept ved FRU møderne, deltagerne besøger de forskellige distrikter og hører om, hvad der er specielt der. Hjerm skole og info om deres landsbyordning.

Der blev også drøftet ny Dagtilbudslov og materialet vedr. dette bliver rundsendt snarest.

3. Punkter fra forældre:

 

4. Nyt fra Ledelsen:

Sammensætning af personale nu og fra 1. august.

Vestbyen har lavet et flyt af Mette ressourcepædagogen til Limfjordsskolen i 4 måneder. Yvonne pædagogmedhjælper er blevet opsagt med udgangen af juli 18. Hun er dog allerede påbegyndt sit nye job som dagplejer i Vestbyen.

Der er ansat ny vikar i Bulderby for Yvonne, hun hedder Camilla og hun kommer fra Thyholm.

Efter sommerferien kommer Mette, Nicklas og Ditte tilbage i børnehaven.

5. Budget og Regnskab:

Fremlægges for april kvartal

Efter at budgettet er blevet tilrettet, er der skabt balance. Lige p.t. ser det ud som om, at vi kommer ud af 18 med et minus på ca. 10.000 kr.

Dagplejen har et overskud på 400.000 kr. Det er budgettet for højt.

6. Byggeri i Vestbyen

Genhusning og evt. nyt omkring processen

Bulderby rykker på skolen i blok 1 i det næste år fra august til august. Børnehaven får egen indgang og garderobe. Indtil kl. 14.00 bliver der aflåst til skolen, så børnehaven er for sig selv. Legepladsen bliver indhegnet forsvarligt i forhold til børnehavebørn. Der bliver afholdt Åbent Hus for forældre og børn d. 16 maj kl. 16.45 – 18.00 på skolen. Personalet i Bulderby deltager også i arrangementet.

Der bliver udsendt infobrev til alle forældre vedr. genhusning d. 26/4.

Rydningen af Bulderby går i gang i uge 27. Servicefolkene kommer og hjælper. Møblerne bliver flyttet i sommerferien.

Tegningerne af byggeriet er sendt i udlicitering og det forventes at håndværkerne får besked i uge 27, vedr. hvem der skal bygge.

7. Nyt fra dagplejen:

Vi fik en snak om personalesituationen i Dagplejen p.t. Lige nu har vi 3 sygemeldte og 1 på barsel. Yvonne er startet som dagplejer d. 17/4.

Dagplejen har følgende arrangementer i maj. D. 9 maj – Dagplejernes dag. D. 18 maj Bustur til Haunstrup mini Zoo. D. 31 maj Sommerfest i Bulderby.

8. Nyt fra børnehaverne:

Lene er indtrådt i Bestyrelsen, hun afløser Charlotte.

Yvonne er stoppet i Bulderby – det er personalet kede af.

Der bliver afholdt sommerfest i begge afdelinger i Vestbyen d. 21. juni.

9. Aktuelle emner

Orientering Sommerfest 2018 – Vi satser på at afholde vores sommerfest som sidste år med Pølsevogn og markedsplads.

Vi drøftede og debatterede også proceduren i forhold til byggeprocessen. Der var også spørgsmål til den politiske beslutning vedr. strukturen i Vestbyen.

Der er ønske om, at der bliver ophængt tegninger af byggeriet i begge afdelinger.

10. Evt.

 

11. Næste møde

06.09.18 kl. 18.30-20.00 i Foldgårdsparken

 

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Vivi Rokkjær
vim@struer.dk
4083 1464