Månedsplaner

Hver måned udgives en plan for de pædagogiske aktiviteter på hver enkelt stue. Desuden fortælles om stort og småt fra stuen.

Rumpenisserne

Komfusenbo

Tvebakker

Pippistuen

Bulderbasserne

Løvehjerterne

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Vivi Rokkjær
vim@struer.dk
4083 1464