SFO

Der er fælles ledelse for Vestbyens Dagtilbud og Parkskolens SFO. Der linkes her til SFOs del af Parkskolens SkoleIntra.

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Vivi Rokkjær
vim@struer.dk
4083 1464