Tidlig læseindlæring

Tidlig læseindlæring!
Læsning bliver nogle steder nævnt som værende den største barriere for, at de danske børn kommer lige så langt i uddannelsessystemet som alle andre sammenlignelige lande. Denne udfordring har vi valgt at gøre noget ved.
Vores tese er, at når børnehaven lykkes med bogstavernes form og bogstavernes lyde vil folkeskolen lykkes hurtigere med de sikre læsere/en nemmere folkeskoletid, og de gymnasiale udd./ungdomsuddannelser vil kunne lykkes langt bedre med at fastholde de unge i hele uddannelsestiden.
.
Derfor har vi i et samarbejde mellem Parskolen og Vestbyens Dagtilbud valgt at fokusere på et stort uudnyttet potentiale omkring den tidlige læseindlæring.
Vi lavet nogle nye udviklingstiltag som i store træk handler om, at børnene på Parkskolen skal blive endnu dygtigere og endnu mere ambitiøse på egen formåen og lyst til livet og dets udfordringer.
Vestbyens Dagtilbud består af 2 børnehaver som Parkskolen samarbejder med i forhold til at sende de fire- og femårige børn i skole fire timer om ugen.
Børnene bliver undervist på Parkskolen af skolens 2 børnehaveklasselærere Pernille Vilsgaard og Malene Vinther og læsevejleder Hanne Jørgensen samt pædagoger fra de to børnehaver.
Materialet der bliver brugt er ” Hop om bord i lyd og ord med Kaptajn Karlsen
”Kaptajn Karlsen og slangen Susie” har siden 1.september 2013 været i fuld gang med at lære børnene, hvordan bogstaverne ser ud, hvad bogstaverne hedder, og hvordan de lyder. Erfaringen er, at ca. 9 måneder senere er en del af børnene allerede begyndende læsere.
Foruden undervisningen af de børn som har skolestart året efter, er Børnehaveklasseleder Pernille Vilsgaard en del af teamet i børnehaverne. Hun er inspirator og igangsætter for pædagogerne i forhold til at støtte og stimulere børnenes læseleg og lyst til at legeskrive. Allerede ved børnenes start i børnehaverne præsenteres de for ordkort, dialogisk læsning, hvor der bliver talt om fortællingen, og leg med rim og remser som styrker børnene i deres sproglige og intellektuelle tilegnelse. Med fokus på den tidlige læseindlæring allerede fra børnene er 3 år, tror vi på, at motivationen for tidligere læsning vil kunne motiveres endnu mere.

Se folderen om Tidlig Læseindlæring i storbørnsgruppen

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Vivi Rokkjær
vim@struer.dk
4083 1464