Fællespasning

 

 

 

FÆLLESPASNING I 2017Kære forældre

Dagtilbud og SFO i Struer Kommune har fællespasning følgende dage i 2017:

Skolernes vinterferie (16. og 17. februar)

Sidste tilmelding: Torsdag d. 12. januar 

Bremdal Dagtilbud og SFO

 

Skolernes vinterferie (16. og 17. februar)

Sidste tilmelding: Torsdag d. 12. januar

Bremdal Dagtilbud og SFO

 

Skolernes vinterferie (16. og 17. februar)

Sidste tilmelding: Torsdag d. 12. januar 

Bremdal Dagtilbud og SFO

 

Skolernes vinterferie (16. og 17. februar)

Sidste tilmelding: Torsdag d. 12. januar

Bremdal Dagtilbud og SFO

 

Påsken (10. - 12. april)

Sidste tilmelding: Mandag d. 6. marts 

Bremdal Dagtilbud og SFO

 

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag (26. maj)         

Sidste tilmelding: Fredag d. 21. april 

Bremdal Dagtilbud og SFO

 

Skolernes efterårsferie (19. og 20. oktober)

Sidste tilmelding: Torsdag d. 14. september 

Vestbyen Dagtilbud og SFO

Vuggestuebørn dog i Østbyen Dagtilbud

Mellem jul og nytår (27. – 29. december)

Sidste tilmelding: Onsdag d. 22. november 

Vestbyen Dagtilbud og SFO

Vuggestuebørn dog i Østbyen Dagtilbud

På disse dage vil der blive arrangeret fællespasning, såfremt der ikke kan findes andre pasningsmuligheder for barnet.

Bremdal Dagtilbud og SFO og Vestbyen Dagtilbud og SFO varetager fællespasningen i 2017. Dog varetager Østbyen Dagtilbud fællespasnng af vuggestuebørn i efterårsferien og mellem  jul og nytår (se ovenfor).

Hvis I har behov for pasning på nogle af de ovenstående dage, skal I rette henvendelse til ledelsen i jeres barns institution. 

 

Med venlig hilsen

Lederne i Struer Kommunes Dagtilbud og SFO

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Vivi Rokkjær
vim@struer.dk
4083 1464