Indskrivning og udmeldelse

Digital pladsanvisning

Ind- og udmeldelse skal ske via Digetal Pladsanvisning på www.struer.dk Forældrebetalingen opkræves over 11 måneder. Vestbyens Dagtilbud er omfattet af aftalen om søskenderabat.

Retningslinjer for ind- og udmeldelse i dagtilbud.

Dagplejen

Dagplejepædagogen kontakter jer et par måneder før den dato, I har opgivet som behovsdato. Derefter aftales der et kontaktbesøg hos en dagplejer.

I institutionen

...udfyldes ved indskrivningen et kartotekskort i institutionen med diverse oplysninger. Herunder kan I bl.a. give fuldmagt til at billeder af jeres barn må anvendes på vores hjemmeside. Desuden kan I udfylde diverse oplysningen i Daycare systemet.

HUSK evt. rettelser senere ved flytning, nyt arbejde osv.

Se i øvrigt yderligere om modtagelsen af nye børn under Til nye forældre

 

Udmeldelse og orlov

Der er mulighed for, at børnene kan få orlov fra Dagtilbuddet i en periode på mellem 3 og 12 måneder. Børneorloven kan f.eks. anvendes ved forældreorlov, barselsorlov, midlertidig arbejdsløshed og lignende.

Henvendelse skal ske til institutionens leder.

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Vivi Rokkjær
vim@struer.dk
4083 1464