Nyt barn i børnehave

De fleste børn begynder i børnehave lige før de bliver 3 år. Opstarten kræver både tid, ekstra omsorg og tålmodighed fra alle involverede parter.

Er jeres barn i dagpleje i Vestbyen, kender barnet allerede Bulderby og Foldgaardsparken, og er vant til at komme her, hvilket naturligvis er med til at gøre overgangen fra dagpleje til børnehave nemmere. Har jeres barn imidlertid været i dagpleje/vuggestue i et andet distrikt, og/eller skal barnet begynde i Foldgårdsparken, er der nogle indledende tiltag, vi vil gøre sammen for at hjælpe til en tryggere og lettere overgang til alt det nye.

Ofte kommer barnet fra en forholdsvis beskyttet og overskuelig hverdag hos en dagplejer med en lille gruppe børn. Omstillingen til et institutionsmiljø med betydeligt flere børn og og flere voksne at forholde sig til, er en udfordring, som nogle møder med gå-på-mod og nysgerrighed, mens andre er mere tilbageholdende og skeptiske. Der er imidlertid ingen grund til bekymring. Det er helt naturligt at reagere med skepsis overfor alt det nye.

Det er vigtigt at besøge børnehaven inden barnet skal begynde. På denne måde får I mulighed for sammen at danne jer et indtryk af huset, møde de voksne på barnets stue og hilse på børnene. Ved jeres besøg vil vi sørge for, at een af de voksne har god tid til at tage imod jer og vise jer rundt og fortælle om børnehavens hverdag. Samtidig vil pædagogen være interesseret i at høre om jeres forventninger til børnehaven og kunne give svar på de spørgsmål, I måtte have.

Ved besøgene har vi mulighed for at snakke med jer om jeres barn og eventuelle særlige hensyn, som vi skal iagttage, så overgangen bliver så god som overhovedet mulig. Hvis I har mulighed for at lade jeres barn besøg børnehaven og have lidt tid alene der, vil det bestemt også være en god idé.

Når jeres barn begynder, er det af stor betydning, at I gør afskeden så kærlig, men også så kort som mulig. Barnet bør altid afleveres til en voksen, og I kan være sikre på, at selvom barnet virker utryg eller græder, vil det kun være en kort stund. Personalet er til for at hjælpe, og forstår fuldt ud denne vanskelige situation.

I vil sandsynligvis også erfare, at jeres ellers så livlige energibundt, i en tid efter starten i børnehaven, er træt. Det kan være begrænset, hvad I kan nå af fælles oplevelser, fra I henter jeres barn, og til det skal i seng. Det sker ofte, at børn falder i søvn ved aftensmaden. De mange indtryk kan gøre enhver lille supermand/kvinde meget træt.

Vær opmærksom på de små episoder, jeres barn lidt efter lidt vil fortælle jer om. De hjælper med til, at I kan danne jer et indtryk af livet i børnehaven. Tal med personalet om både de positive ting og de ting, der bekymrer jer. Kun gennem en gensidig åbenhed kan vi opnå en indsigt i barnets to forskellig verdener.

Hvis forældre og børnehave formår at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde, vil jeres barn opleve, at de to verdener tilsammen udgør en helhed, hvor barnet kan føle sig tryg.

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Vivi Rokkjær
vim@struer.dk
4083 1464