Forslag til Vedvarende Energi - VE-anlæg

Som en del af den grønne omstilling med planer om mere vedvarende energi og et mål om at Danmark skal være klimaneutralt i 2050 har Struer Kommune også sat gang i arbejdet med at få mere vedvarende energi.

Der er kommet i alt 12 forslag til projekter; 5 solcelleprojekter, 4 vindmølleprojekter og 3 projekter med både vind- og solenergi efter at kommunen i efteråret bad om nye idéer til projekter med vedvarende energi. 

Her vil de 12 forslag kort blive præsenteret.