Borgere med demens

Demens kan skyldes op mod 100 forskellige sygdomme, og der er mange andre sygdomme, der kan give symptomer, der minder om demens. Det er derfor vigtigt at blive undersøgt, hvis du får symptomer, der minder om demens.

Når man bliver ramt af en demenssygdom, vil det ofte påvirke hele familien og omgangskredsen.

Derfor har kommunen ansat demenskonsulenter, der tilbyder hjælp og støtte til både mennesker med demens og deres pårørende.

Vi har fokus på at sikre at tilbuddene til mennesker med demenssygdom og deres pårørende passer til den aktuelle situation, derfor er der altid mulighed for en uforpligtende samtale med en demenskonsulent.

Samtale med dement

Tilbud til borgere med demens

Luk alle
Åben alle

Pårørende til demensramte, kan være ægtefæller, børn, svigerbørn, børnebørn eller en nærtstående ven. I gruppen møder man andre, der står i samme situation, og det er muligt at udveksle tanker, følelser og handlemuligheder. Der er fokus på rådgivning og støtte til de pårørende.

Formål: at du som pårørende tilegner dig ”værktøjer” til at håndtere din tilværelse, som pårørende til en demensramt.

Mål

 • at have fokus på dig som pårørende 
 • at du får øget viden om demenssygdommen, og er mere forberedt på nye sygdomsfaser
 • at du bliver følelsesmæssig aflastet
 • at du får et frirum i samværet med ligestillede
 • at du får mulighed for støtte til selv at nå frem til løsningsmuligheder
 • at du får fokus på de ændrede roller, der kan opstå i familien

Samværet i gruppen

 • der laves ”spilleregler” for samværet i gruppen
 • alle har tavshedspligt
 • alle har et medansvar for at gruppen fungerer
 • deltagerne blive ikke registreret

Møder

Vi mødes 1 gang om måneden i 2 timer på Cafe Kilen, Voldgade 14 A, 7600 Struer.

Der vil altid være 1 – 2 personer med erfaring indenfor demensområdet med til mødet. De vil være ansvarlige for møderne og sørge for kaffen.

Café Kilen er en info- og samværs café for hukommelsessvækkede, pårørende, frivillige og andre interesserede. I Café Kilen kan borgere, der lider af hukommelsesbesvær og demens, komme og hygge sig sammen med ligestillede.

Café Kilen ledes af Foreningen af frivillige ved Café Kilen samt demenskonsulenterne.

Café Kilen har følgende aktiviteter:

 • Sang og musik
 • Ture ud i det blå
 • Besøg på bl.a. virksomheder, museer, kirker m.m.
 • Foredrag og underholdning
 • Bankospil
 • Og meget andet

Café Kilen har åben tirsdage og torsdage fra kl. 13.30 til 16.00.

Der er ingen form for registrering eller tilmelding.

Du finder cafeen på Voldgade 14 A, Struer, tlf. 96 84 87 27.

Efter aftale med demenskonsulenterne kan der bevilges kørselsordning (egen betaling).

Lærkehuset er et daghjem til borgere med demenssygdom.

For at komme i Lærkehuset skal borgeren være udredt eller i gang med udredning af demenssygdommen. Visitation til Lærkehuset bevilges af demenskonsulenterne.

Formål med daghjemmet er at give hjemmeboende borgere med demens et særligt tilbud, hvor vi med borgeren i centrum forsøger at skabe en tryg og meningsfuld hverdag.

I Lærkehuset er der faste rammer, et overskueligt og anerkendende miljø, beskæftigelse, samvær og nærvær, hygge, aktiviteter, sang og musik og spil.

Der er fast personale tilknyttet Lærkehuset. Personalets opgave er at stimulere borgere med demens og være opmærksom på betydningen af et aktivt og sundt liv og bruge borgerens ressourcer med fokus på rehabilitering.

Lærkehuset er medvirkende til at give de pårørende støtte og aflastning i hverdagen.

Ved at borgere med demens kommer i Lærkehuset, kan det have den positive virkning, at borgeren kan forblive længere tid i eget hjem.

Pårørende er meget velkommen i Lærkehuset.

Efter aftale med demenskonsulenterne kan der bevilges kørselsordning til og fra Lærkehuset (egen betaling).

Kaffe / middagsmad kan købes i Lærkehuset (dagspris)

Lærkehuset ligger på Voldgade 14A i Struer.

Pårørende og andre interesserede er altid meget velkommen til at være med.

Visitation sker gennem demenskonsulenterne.

Plejeboligerne Svalegangen er et kommunalt plejecenter for borgere, der har en svær demenssygdom, og derfor har brug for særlig støtte. For at få plads på Svalegangen skal borgeren være udredt for sin demenssygdom.

Visitationen til Svalegangen går gennem boligvisitator og demenskonsulent, så du kan ikke selv søge direkte om en bolig på Svalegangen.

På Svalegangen er der 2 aflastningsstuer. For at få bevilget én af dem, skal der ske en visitation af demenskonsulenterne.

Svalegangen er centralt placeret i et naturskønt område i nærheden af Limfjorden og Kilen. Der er kort afstand til dagligvareforretninger. 

Læs mere om Svalegangen og Struer Kommunes øvrige tilbud på

Plejehjemsoversigten.dk

Hvis du har en demenssygdom, har du mulighed for at blive kørt til fritidsformål. Det er en forsøgsordning, der gælder indtil 31. marts 2021.

Formålet er at give dig mulighed for fortsat at leve dit liv som du ønsker, selvstændigt og med de aktiviteter i hverdagen, som du ønsker.

For at kunne deltage i forsøgsordningen

 • Skal du være udredt og have fået stillet en demens diagnose
 • Skal du bo i eget hjem
 • Dit formål med kørslen og ledsagelsen er deltagelse i fritidsformål
 • Må du ikke have ret til handicapkørsel eller almindelig ledsageordning (SEL§97)

Er der behov for en ledsager?

 • Struer Kommunes demenskonsulenter vurderer, om det er nødvendigt for dig med en ledsager, for at du kan komme til/fra dit fritidsformål på en hensigtsmæssig måde
 • Da ordningen er en forsøgsordning, kan Sundhedsstyrelsen have brug for at du svarer på et spørgeskema. Du vil få spørgeskemaet tilsendt ved start og afslutning af projektperioden.

Du har mulighed for at bestille i gennemsnit 1 tur i ugen, medmindre projektmidlerne er brugt inden denne dato. Der er brugerbetaling på 40 kr. tur/retur.

Sådan gør du

Kontakt demenskonsulenterne i Struer Kommune, i samarbejde med dem finder I ud af om du kan komme i betragtning til kørslen, og om du skal have en ledsager med.

Du bestemmer selv hvem din ledsager skal være. Det kan være ægtefælle, barn, nabo eller en helt anden. Det kan være at det er en god idé, at det er en uddannet person. Det kan demenskonsulenterne hjælpe dig med at finde.

Når dette er afklaret bestiller du eller din pårørende taxaen til at hente dig på det ønskede tidspunkt.

Har du spørgsmål, så kontakt