Hjælp til dit sygdomsforløb

Struer Kommune har flere gratis sundhedstilbud til dig.

Fælles for sundhedstilbuddene er at forebygge sygdom og fremme din sundhed, samt støtte og rådgive dig, hvis du står midt i et sygdomsforløb eller en livskrise.

Tilbuddene løber over en tidsbestemt periode, som kan svinge fra alt mellem et enkelt møde til et længere forløb - perioden afhænger af tilbuddet og den enkeltes behov.

Luk alle
Åben alle

Hvis du har fået konstateret Diabetes type 2 har Sundhedscenter Struer et tilbud om 4 temaeftermiddage kl. 15.30 – 18.00 i foråret og igen i efteråret.

Nye datoer for foråret 2024:

Tirsdag den 20. februar 2024

Tirsdag den 27. februar 2024

Tirsdag den 5. marts 2024

Tirsdag den 12. marts 2024 

At få en hjertesygdom kan forandre din livssituation og medføre nye udfordringer.

Struer Kommune tilbyder derfor gratis rehabiliteringsforløb til voksne borgere med hjertesygdom, som er henvist med en genoptræningsplan fra sygehuset.

Forløbet tager udgangspunkt i dine behov og ønsker, så du får hjælp, støtte og viden til at håndtere og tackle livet med hjertesygdom. Samtidig får du mulighed for at møde andre i samme situation.

Forløbet varer i op til 12 uger og indeholder:

 • Afklarende samtale
 • Holdtræning
 • Fysiske test på kondicykel
 • Gruppeundervisning
 • Afsluttende samtale

Afklarende og afsluttende samtale

Inden opstart på et hjerterehabiliteringsforløb, vil du blive inviteret til en individuel samtale med forløbskoordinatoren på Sundhedscenter Struer.

Her vil din situation og dine ønsker for støtte og hjælp blive afklaret. Samtalen varer ca. en time.
Forløbet afsluttes med en individuel samtale.

Hjertecafé - Fastholdelse af livsstilsændringer

Sundhedscentret tilbyder Hjertecafé til borgere, som har deltaget i hjerterehabilitering på Sundhedscentret.

Her kan du tale med en medarbejder, som du også har mødt i dit rehabiliteringsforløb.

Caféen kan hjælpe dig til at fastholde ændringer af livsstil i forbindelse med din sygdom og møde andre borgere med samme sygdom.

Caféen er åben på følgende datoer i 2024:
Tirsdag den 6. februar kl. 15.15 - 16.30
Tirsdag den 14. maj kl. 15.15 - 16.30
Tirsdag den 27. august kl. 15.15 - 16.30
Tirsdag den 26. november kl. 15.15 - 16.30

Holdtræning

Vi træner 2 gange ugentligt i op til 12 uger. Det er en fysioterapeut og sygeplejerske, der står for træningen.

I al fysisk udfoldelse tages der hensyn til dit funktionsniveau.

Ved start og til slut i forløbet får du lavet en fysisk test på en kondicykel af en fysioterapeut. Testen viser, hvad dit hjerte kan holde til, hvilket er vigtigt for din videre træning og fremtid.

Gruppeundervisning

Sideløbende med træningen er der 8 undervisningsgange i hjerterelaterede emner.

Undervisningen står sygeplejerske, fysioterapeut og diætist for og det foregår torsdag kl. 10.30 – 12.00 i mødelokalet på Sundhedscenter Struer.

For borgere med en kronisk eller en anden langvarig sygdom, som har brug for støtte og vejledning i at mestre de udfordringer, som en kronisk/langvarig sygdom kan medføre tilbyder vi en forløbskoordinator.

Forløbskoordinatoren hjælper dig med at skabe en entydig og koordineret indgang til relevante kommunale tilbud og muligheder.

Forløbskoordinator kan tilbyde en afklarende samtale, hvor der sættes fokus på:

 • Hverdagsliv med en kronisk/langvarig sygdom
 • At skabe overblik og sammenhæng i borgerens forløb
 • Tiltag der kan forebygge/udsætte en eventuel forværring af sygdom

Samtalen vil afdække dine behov, ressourcer og udfordringer samt støtten til dig i det videre forløb.

Tilmelding og visitation

Du kan selv henvende dig eller få din egen læge, hjemmeplejen, myndighed, sygehuset og forebyggende hjemmebesøg til at kontakte forløbskoordinatoren.

At få en kronisk eller langvarig sygdom kan have stor betydning – både for dig og din familie. Derfor tilbyder Struer Kommune gratis patientuddannelse – for dig med kronisk eller langvarig sygdom som for eksempel:

 • Type 2 diabetes
 • Neurologiske sygdomme
 • Hjertekarsygdomme
 • Muskelskeletlidelser
 • KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse)

På patientuddannelsen får du hjælp og viden til at tackle livet med en kronisk eller langvarig sygdom. Samtidig får du mulighed for at møde andre i samme situation.

Tilbuddet indeholder en afklarende samtale, der skal afklare dine behov.

Forløbet varer ca. 8 - 10 uger og indeholder introduktion til træningsformer 2 gange om ugen, mestringsforløb i 4 uger og efterfølgende emnespecifik undervisning efter dit behov og diagnose. Forløbet slutter med en individuel samtale.

 

Har du brug for hjælp fra en hørepædagog kan du bestille tid på telefon 96 28 49 00 mandag – torsdag kl. 8.30 – 10.30 eller på cfk@herning.dk

Er høreapparatet defekt, skal du sende det til reparation ved et af nedenstående firmaer (firmanavnet står på dit høreapparat):

Oticon
Sundbyvej 19
7752 Snedsted
39 17 71 11

Widex
Nymøllevej 6
3540 Lynge
44 35 60 80

Signia (Siemens / Rexton)
Ove Gjeddesvej 9
5220 Odense
63 15 40 00

Sonova (Phonak)
Øster Hougvej 42
5500 Middelfart
63 41 01 51

GN Resound
Lautrupbjerg 7
2750 Ballerup
45 75 22 22

Bernafon
Sundbyvej 19
7752 Snedsted
39 17 71 11

Du kan hente nye batterier her:

 • SundhedscenterStruer, Morten Andersens Passage 7, 1., Struer
  mandag-torsdag, kl. 8.00 – 16.00, fredag kl. 8.00 – 14.00
 • Infocenter Struer, Smedegade 7, Struer
  mandag-fredag kl. 9.30 – 17.00 og lørdage kl. 9.30– 17.00
 • Velfærdshuset, Peter Bangs Vej 15, Struer
  mandag-onsdag kl. 10.00 - 15.00, torsdag kl. 10.00 - 17.00, fredag kl. 10.00 - 12.00 
 • SundhedscenterThyholm, Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg
  mandag-fredag kl. 8.00 – 15.00

Struer Kommune tilbyder alle borgere et forebyggende hjemmebesøg i deres fyldte 75. år og deres fyldte 80. år.

Alle borgerne, der er fyldt 82 år tilbydes mindst et årligt forbyggende hjemmebesøg.

Borgere, som bor alene i kommunen tilbydes et forebyggende hjemmebesøg i deres fyldte 70. år.

Undtaget er dog borgere, der modtager både praktisk og personlig pleje.

Der tilbydes et forebyggende hjemmebesøg efter behov i alderen 65 år til 81 år, til borgere som er i særlig risiko for nedsat funktionsevne.

Struer Kommune tilbyder enkebesøg for borgere fra 65 år, som har mistet en ægtefælle eller samlever, og besøget tilbydes ca. 3 måneder efter dødsfaldet.

Et forebyggende hjemmebesøg er et aftalt besøg, en samtale i borgerens hjem, og det foretages af en sundhedskonsulent fra Sundhedscenter Struer.

Vi kan for eksempel tale om:

 • Kost
 • Motion
 • Aktiviteter
 • Boligen og dens indretning
 • Forebyggelse af fald
 • Psykiske forhold
 • Hvordan er det at blive ældre
 • Livsmod og livsglæde

Sundhedskonsulenterne har et bredt kendskab til såvel sociale som sundhedsmæssige forhold, har tavshedspligt og kan ikke bevilge hjemmehjælp.

Formålet med forebyggende hjemmebesøg er:

 • At skab tryghed og trivsel
 • At yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder
 • At vejlede til bedre at udnytte egne ressourcer
 • At afværge eller udskyde behovet for hjælp
Sundhedscenter Struer

Har du spørgsmål, så kontakt