Vand, varme og el

Struer Energi er et multiforsyningsselskab, der leverer el, fjernvarme og vand i dele af Struer Kommune samt håndterer spildevand i hele kommunen. På www.struerenergi.dk kan du se, hvilke områder selskabet forsyner.

Husk, at du ved til- og fraflytning selv skal sørge for at melde flytning til Struer Energi. 

Meld Flytning

Luk alle
Åben alle

Struer Kommune er tilsynsmyndighed på vandforsyningsområdet.

Hvis du er bosiddende i Struer Kommune, kommer dit drikkevand overvejende fra Struer Energi Vand, som sikrer, at drikkevandskvaliteten i området er i orden ved jævnlige kontroller.

Struer Energi leverer vand til:

 • Struer By
 • Bremdal (fra 1. januar 2021)
 • Asp
 • Linde
 • Fousing Mejeriby og Fousing Kirkeby
 • Ølby
 • Vejrum Stad og Vejrum Kirkeby
 • Resen
 • Oddesund Syd
 • Store dele af landområderne

Struer Energi håndterer spildevand og regnvand for langt de fleste borgere i Struer Kommune. 

Alle byområder i kommunen er separatkloakeret, hvilket betyder, at spildevand og regnvand er adskilt, og kun spildevand ledes til renseanlæggene, hvorimod regnvand ledes til recipienter såsom vandløb, fjorde og søer. 

Struer Energi Spildevand står for driften af rensningsanlæggene i Struer, Flovlev og Linde.

Læs mere om spildevand

Struer Energi Fjernvarme A/S forsyner:

 • Struer by
 • Hjerm
 • Bremdal
 • Vejrum Stad og Vejrum Kirkeby
 • Humlum

Fjernvarme er den mest udbredte form for opvarmning i kommunen. Enkelte erhvervsområder og mindre bysamfund er dog naturgasforsynede.

Når man snakker el, skelnes der mellem to ting, nemlig distributøren af el (elnettet) og el-leverandøren.
Elnettet er det ledningsnet, der findes under jorden. Hvilket elnet du er tilknyttet, afhænger af din forbrugsadresse, og kan derfor ikke til- og fravælges.


El-leverandøren står for den el, der kommer ud af din stikkontakt, og er ikke afhængig af din adresse. I Danmark er der frit valg af el-leverandør.

Struer Energi Handel A/S er et elhandelsselskab under Struer Energi A/S. Selskabet sælger og leverer strøm til ca. 4.900 husstande og virksomheder.

Struer Energi A/S er et aktieselskab, som er 100 procent ejet af Struer Kommune. Da Struer Energi er en selvstændig koncern, reguleret af selskabslovgivningen, og ledes af den valgte bestyrelse under ansvar for selskabslovgivningen. Struer Kommune udøver sine ejerbeføjelser på generalforsamlingerne og via virksomhedens ejerstrategi.

Nybygget hus på Kjelding Høj
Bliv klogere på hvordan dit spildevand håndteres, hvis du bor i byen.

Alle byer og nogle af sommerhusområderne i Struer Kommune er kloakerede. I andre sommerhusområder er der nedsivning.  

Et separatkloakeret område er, hvor husspildevand og regnvand løber i hver sin ledning, og kun husspildevand løber til renseanlæg, mens regnvand løber gennem et bassin eller direkte til vandløb, sø eller til fjorden. Spildevandskloakeret er, hvor kun husspildevand ledes til renseanlæg, mens regnvand nedsives på egen grund.  

Hvis kommunen beslutter at kloakere et opland, skal alle ejendomme i oplandet sluttes til (tilslutningspligt).  

Kloaknettet er et offentligt spildevandsanlæg, som Struer Energi Spildevand A/S driver og vedligeholder.  

Du kan læse mere om håndteringen af spildevand her.

Har du spørgsmål, så kontakt