Hvis du vil leje en bolig

Det er boligselskaber og boligforeninger står for udlejningen af de almene lejerboliger i Struer Kommune. Der er både mulighed for at leje huse, rækkehuse og lejligheder alt efter behov.

En almen bolig betyder, at den kan lejes af alle (i modsætning til f.eks. ungdomsboliger og ældreboliger).

Du kan kontakte udlejerne for at høre mere om de enkelte boliger, ventelister m.m.

Struer Boligselskab
Ølbyvej 39
7600 Struer
Tlf. 97 84 07 77
Fax 97 85 29 95
E-mail: info1@struer-bolig.dk
www.struer-bolig.dk

Lejerbo - Regionskontor Holstebro
Thorsvej 96
7500 Holstebro
Tlf. 38 12 14 19
E-mail: holstebro@lejerbo.dk
www.lejerbo.dk

Bomidtvest
Finsensvej 1A
7430 Ikast
Tlf. 97 15 21 55
Fax 97 15 22 72
E-mail: mail@bomidtvest.dk
www.bomidtvest.dk

NordVestBO
Ringgade 89
7600 Struer
Tlf. 97 42 48 44
E-mail:post@nordvestbo.dk
nordvestbo.dk

 

Private udlejere


Der er også en række private udlejere som udlejer boliger i form af lejligheder og huse. I Ugeavisen for Struer og Omegn annonceres der ofte med private lejemål. 

Luk alle
Åben alle

Den 1. januar 2010 trådte styringsreformen af den almene boligsektor i kraft. Som et led i styringsreformen skal kommunen minimum én gang årligt afholde et individuelt styringsdialogmøde med hver boligorganisation som har hjemsted i kommunen, samt med boligorganisationer fra andre kommuner, der har afdelinger beliggende i kommunen.
 
I Struer Kommune afholdes dialogmøder med følgende boligorganisationer:

  • Struer Boligselskab
  • NordVestBo
  • Bomidtvest
  • Lejerbo, Struer og Lemvig

Kommunalbestyrelsen skal, jf. § 109 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., offentliggøre en redegørelse for det afholdte dialogmøde på kommunes hjemmeside.

Redegørelsen i Struer Kommune indeholder følgende:

  • Et referat fra drøftelsen ved det afholdte dialogmøde mellem boligorganisationen og Struer Kommune.
  • En kort beskrivelse af eventuelt indgåede aftaler mellem boligorganisationen og Struer Kommune.

Redegørelser for afholdte dialogmøder

Har du spørgsmål, så kontakt

Økonomiafdelingen

96 84 82 10