Uenighed med lejer og udlejer

Beboerklagenævnet behandler klager for boliger i almennyttigt byggeri.

Huslejenævnet behandler sager om lejeforhold i private udlejningsejendomme.

Luk alle
Åben alle

Beboerklagenævnet træffer afgørelser i tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger. Det kan for eksempel være i sager om varsling af lejeforhøjelser, mangler ved indflytning, vedligeholdelse og istandsættelse.

Struer Kommune har i samarbejde med Holstebro Kommune et fælles-kommunalt beboerklagenævn.

Læs mere

Huslejenævnet behandler sager om lejeforhold i private udlejningsejendomme beliggende i Struer og Holstebro Kommuner. Lejeforhold i almene boliger er ikke omfattet af Huslejenævnets kompetence.

Huslejenævnet kan eksempelvis behandle sager om lejens størrelse ved lejeaftalens indgåelse, udlejers pligt til at holde rent og holde ved lige, omfanget af lejers pligt til at betale for istandsættelse efter fraflytning.

Struer Kommune har i samarbejde med Holstebro Kommune et fælles-kommunalt huslejenævn:

Læs mere

Har du spørgsmål, så kontakt