Lokalplaner

Lokalplanen er fleksibel og kan regulere en lang række forhold om anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje og stier og arkitektonisk udformning af et område.

Lokalplaner består af en redegørelse, bestemmelser og kortbilag. Der er juridisk bindende bestemmelser om anvendelse, bebyggelsens placering og udseende, trafikforhold, ubebyggede arealer mv. Der er et eller flere kortbilag. Redegørelsen beskriver, hvordan planen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området.

Planen giver grundejeren ret til at bebygge og anvende ejendommene i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse og så videre i strid med en lokalplan.

Desuden regulerer lokalplanen kun fremtidige forhold og giver dermed ikke grundejere handlepligt, og eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil.


En lokalplan er gældende, indtil der udarbejdes en ny lokalplan for området.

Luk alle
Åben alle

Lokalplanportal kan du finde lokalplaner, som er i forslag, og vedtagne lokalplaner og byplanvedtægter.

Den bevarende lokalplan indeholder bestemmelser for renovering og ombygning af bevaringsværdige bygninger i kategori 1-4. Hvis du har et bevaringsværdigt hus i kategori 1-3, skal eksempelvis udskiftning af vinduer og tage og tilbygninger ske i overensstemmelse med lokalplanen. Er dit hus i bevaringsværdi 4-9 anbefaler vi, at du følger lokalplanens bestemmelser for at bevare bygningens kvaliteter, men dette er ikke et krav.

Lokalplanen er kun gældende for bevaringsværdige bygninger i gammel Struer Kommune. Hvis dit hus ligger på Thyholm eller Jegindø kan du finde inspiration i vejledningen for bevaringsværdige bygninger.

Nye lokalplaner i høring

Har du spørgsmål, så kontakt

Byggegrund på Kjelding Høj
Byggegrund på Kjelding Høj

Søger du en grund til dit drømmehus?

Om drømmehuset skal ligge tæt på vand, natur eller by, har du i Struer Kommune rig mulighed for at finde grunden til at forstærke dit liv.