Når du skal bygge

I Struer Kommune er det gratis at få behandlet en byggesag.

Du kan hjælpe os med at give dig en smidig og effektiv sagsbehandling ved at sende et fyldestgørende og belyst materiale sammen med din byggeansøgning.

Luk alle
Åben alle

Går du med planer om at til-, om- eller nybygge og har du tvivlsspørgsmål til, om projektet kan lade sig gøre, hvilke krav der er til projektet, eller hvilke regler du skal være opmærksomme på, så har du mulighed for en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler.

Fordelene ved en forhåndsdialog er at

 • du bliver vejledt i, hvad din byggeansøgning skal indeholde
 • du får en kyndig vejledning i de mange regler, som du står overfor
 • der er større chance for en hurtig og effektiv sagsbehandling, når du sender din byggeansøgning ind

Inden forhåndsdialogen er det vigtigt, at du har tilsendt Byggekontoret følgende materiale:

 • Beskrivelse af projektet
 • Skitse/tegning med mål
 • Situationsplan med mål

Med dette materiale har byggesagsbehandleren mulighed for at forberede sig og dermed få et godt indblik i netop dit projekt.

Materialet sender du til Byggekontoret, Plan og Miljø.

Send e-mail til Byggekontoret, Plan og Miljø

I emnefeltet skriver du: ”Forhåndsdialog vedr. byggesag på *indsæt din adresse*”.

Din ansøgning skal du sende på ansøgningsportalen ’Byg og Miljø', hvor du bliver guidet gennem dit byggeforløb og bliver bedt om at sende de relevante dokumenter for lige netop dit byggeri. Det er ikke alt byggeri, der kræver tilladelse, men der kan ofte være lokalplaner eller servitutter, der har indflydelse på, hvad du må bygge.

Du har mulighed for at få hjælp af Borgerservice til den digitale ansøgning til Byg og Miljø.
Du kan booke en tid hos dem, og så er der en medarbejder klar til at hjælpe dig.

Book en tid her

For at kunne sagsbehandle din byggeansøgning hurtigt og effektivt, så er det vigtigt, at dit byggeprojekt er godt belyst, når du søger. Derfor er det nødvendigt, at du udfylder alle de dokumentationskrav, som Byg og Miljø lister op i forhold til dit projekt. Herunder kan du se nogle af disse krav samt eksempler på tegningsmaterialet.

Det kan til tider være vanskeligt at afgøre, hvornår man skal søge om en bygge- eller nedrivningstilladelse, og hvornår man blot skal registrere sit byggeri. Vi har derfor lavet denne vejledning, som guider dig igennem de hyppigst forekommende problematikker.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysningerne nederst på siden.

Du har mulighed for at booke en forhåndsdialog med os, hvor vi sammen gennemgår og kvalitetssikre dit byggeprojekt. På den måde får vi afklaret spørgsmål og eventuelle problemstillinger inden, du sender ansøgningen. Dette skaber en bedre og hurtigere sagsbehandling.

Du kan booke en tid til forhåndsdialog ved at kontakte os – se oplysningerne nederst på siden.

Vejledning til bygge- og nedrivningstilladelse

Vejledning til udformning af tegninger

 • Projektbeskrivelse, som beskriver hvilket arbejde, der er planlagt. 
 • Målsat situationsplan, hvor du angiver bygningens placering på grunden i forhold til skel.
 • Målsat plantegning, hvor udvendige mål fremgår og rummenes anvendelse er angivet.
 • Ved om- eller tilbygninger kræves der tegninger af forhold både før og efter tilbygning.
 • Facadetegninger, hvor bygningshøjden og taghældningen fremgår. 
 • Målsat snittegning, hvis der bygges i 1½ etage eller mere. 
 • Materialebeskrivelse. 
 • Dokumentation for valg af brandklasse
  • Hvis en bygning er indplaceret i brandklasse 2-4, skal der indsendes en brandteknisk rapport over bygningen.
 • Dokumentation for valg af konstruktionsklasse
  • Hvis en bygning er indplaceret i konstruktionsklasse 2-4, skal der indsendes en statisk rapport over bygningen.
 • Erklæring om hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet, byggearbejdet er omfattet af
 • Ved nybyggeri af boliger skal der indsendes et tilbud på en byggeskadeforsikring eller en ansøgning om fritagelse fra samme.

Hvis dit byggeri er i brandklasse 2-4 eller konstruktionsklasse 2-4 skal dit projekt have tilknyttet certificerede rådgivere.

Læs mere

Hvis dit byggeri ikke overholder gældende regler, så skal der ansøges om dispensation. Vær også opmærksom på, at dit byggeri skal overholde andre love som for eksempel planloven og naturbeskyttelsesloven.

Ansøger en anden på dine vegne, så er det nødvendigt med en fuldmagt. Enten signeret digitalt via Byg og Miljø eller som et underskrevet vedhæftet bilag. 

Alt materialet skal vedhæftes byggeansøgningen på Byg & Miljø i pdf-format.

Gå til ansøgningsportalen

Byggegrund på Kjelding Høj
Byggegrund på Kjelding Høj

Søger du en grund til dit drømmehus?

Om drømmehuset skal ligge tæt på vand, natur eller by, har du i Struer Kommune rig mulighed for at finde grunden til at forstærke dit liv.

Har du spørgsmål, så kontakt