Når du skal bygge

I Struer Kommune er det gratis at få behandlet en byggesag.

Du kan hjælpe os med at give dig en smidig og effektiv sagsbehandling ved at sende et fyldestgørende og belyst materiale sammen med din byggeansøgning.

Luk alle
Åben alle

Går du med planer om at til-, om- eller nybygge kan der være mange spørgsmål til, om projektet kan lade sig gøre, hvilke krav, der er til projektet, eller hvilke regler, du skal være opmærksom på, så har du mulighed for en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler.

Det er ikke alt byggeri, der kræver tilladelse, men der kan ofte være lokalplaner eller servitutter, der har indflydelse på, hvad du må bygge.

Fordelene ved en forhåndsdialog er at

 • du bliver vejledt i, hvad din byggeansøgning skal indeholde
 • du får en kyndig vejledning i de mange regler, som du står overfor
 • der er større chance for en hurtig og effektiv sagsbehandling, når du sender din byggeansøgning ind

Hvis du allerede inden forhåndsdialogen har noget af nedenstående materiale:

 • Beskrivelse af projektet
 • Skitse/tegning med mål
 • Situationsplan med mål

kan du sender det til Byggekontoret, Plan og Miljø.

Send e-mail til Byggekontoret, Plan og Miljø

I emnefeltet skriver du: ”Forhåndsdialog vedr. byggesag på *indsæt din adresse*”.

Så har byggesagsbehandleren mulighed for at forberede sig og få et godt indblik i dit projekt.

Ellers vil forhåndsdialogen netop dreje sig om hvilket materiale du skal sende med byggeansøgningen, hvilke krav det skal opfylde og svare på andre spørgsmål.

Som en væsentlig del af forhåndsdialogen kan du booke et møde med en af kommunens byggesagsbehandlere.

Hvis du ønsker et møde med en bestemt byggesagsbehandler eller om en igangværende sag, skal du lave aftalen direkte med sagsbehandleren, før du booker mødet.
Møder, der bookes uden forudgående aftale, er med den sagsbehandler, der har vagt den pågældende dag.

Angiv gerne hvilken adresse og hvilket projekt det drejer sig om.

Hvis du allerede har nogle planer eller tegninger for dit projekt, er det en god ide at sende dem til byggesag@struer.dk på forhånd.

Bestil tid her

Praktisk om mødet.

Mødet finder sted i vores kontor bag Borgerservice, Smedegade 7.

I forbindelse med booking af mødet skal du indtaste dit navn, telefonnummer og cpr-nummer. Når du kommer til Borgerservice kan du anmelde din ankomst ved at køre dit sundhedskort igennem (hvis du har indtastet CPR-nummeret). Ellers skal du vælge ekstern besøgende og taste det telefonnummer du skrev i bookingen. 

Derefter tager du plads i venteområdet, indtil du bliver hentet af en sagsbehandler.

 

Det kan være vanskeligt at afgøre, hvornår man skal søge om en bygge- eller nedrivningstilladelse, og hvornår man blot skal registrere sit byggeri. Vi har derfor lavet denne vejledning, som guider dig igennem de hyppigst forekommende problematikker.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysningerne nederst på siden.

Du har mulighed for at booke en forhåndsdialog med os, hvor vi sammen gennemgår og kvalitetssikre dit byggeprojekt. På den måde får vi afklaret spørgsmål og eventuelle problemstillinger inden, du udarbejder og sender ansøgningen. Dette skaber en bedre og hurtigere sagsbehandling.

Vejledning til bygge- og nedrivningstilladelse

 

Sammen med byggeansøgningen skal du sende følgende:

 • Projektbeskrivelse, som beskriver hvilket arbejde, der er planlagt. 
 • Målsat situationsplan, hvor du angiver bygningens placering på grunden i forhold til skel.
 • Målsat plantegning, hvor udvendige mål fremgår og rummenes anvendelse er angivet.
 • Ved om- eller tilbygninger kræves der tegninger af forhold både før og efter tilbygning.
 • Facadetegninger, hvor bygningshøjden og taghældningen fremgår. 
 • Målsat snittegning, hvis der bygges i 1½ etage eller mere. 
 • Materialebeskrivelse. 

Vejledning til udformning af tegninger

I forbindelse med byggeansøgningen er der flere ting der skal dokumenteres. Du kan få hjælp fra en professionel til at lave dokumentationen, det kan være en arkitekt en bygningskonstruktør eller andre.

Du skal fremsende:

 • Dokumentation for valg af brandklasse
  • Hvis en bygning er indplaceret i brandklasse 2-4, skal der indsendes en brandteknisk rapport over bygningen.
 • Dokumentation for valg af konstruktionsklasse
  • Hvis en bygning er indplaceret i konstruktionsklasse 2-4, skal der indsendes en statisk rapport over bygningen.
 • Erklæring om hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet, byggearbejdet er omfattet af
 • Ved nybyggeri af boliger skal der indsendes et tilbud på en byggeskadeforsikring eller en ansøgning om fritagelse fra samme.

Hvis dit byggeri er i brandklasse 2-4 eller konstruktionsklasse 2-4 skal dit projekt have tilknyttet certificerede rådgivere.

Læs mere

Når du har været i dialog med kommunen og skaffet det materiale, der er beskrevet ovenfor, er du klar til at sende din ansøgning.

Din ansøgning skal du sende på ansøgningsportalen ’Byg og Miljø', hvor du bliver guidet gennem dit byggeforløb og bliver bedt om at sende de relevante dokumenter for dit byggeri.

For at kunne sagsbehandle din byggeansøgning hurtigt og effektivt, er det vigtigt, at dit byggeprojekt er godt belyst, når du søger. Derfor er det nødvendigt, at du udfylder alle de dokumentationskrav, som Byg og Miljø lister op i forhold til dit projekt. 

Ansøger en anden på dine vegne, så er det nødvendigt med en fuldmagt. Enten signeret digitalt via Byg og Miljø eller som et underskrevet vedhæftet bilag. 

Alt materialet skal vedhæftes byggeansøgningen på Byg & Miljø i pdf-format.

Vær opmærksom på, at dit byggeri skal overholde andre love som for eksempel planloven og naturbeskyttelsesloven.

I områder med lokalplaner (ofte byområder) kan lokalplanen have regler for f.eks. højde, materialer, bebyggelsesprocent eller placering på grunden.

Læs om Lokalplaner her

Udenfor lokalplan-områder kræver det meste byggeri en landzonetilladelse. 

Læs om landzonetilladelser her

Der kan desuden være forskellige former for naturbeskyttelse og andre fredningszoner, man skal forhold sig til.

Hvis dit byggeri ikke overholder gældende regler, så kan du ansøge om dispensation. Derefter vil en sagsbehandling afgøre om det er muligt at give dispensation i de enkelte tilfælde. Det er altid afhængigt at konkrete vurderinger i den enkelte sag.

Det er en god ide at have styr på de øvrige tilladelser inden bygge ansøgningen indsendes.

Du kan få yderligere oplysninger hos plan og miljø på 96 84 84 01 eller teknisk@struer.dk

 

Har du spørgsmål, så kontakt

Byggegrund på Kjelding Høj
Byggegrund på Kjelding Høj

Søger du en grund til dit drømmehus?

Om drømmehuset skal ligge tæt på vand, natur eller by, har du i Struer Kommune rig mulighed for at finde grunden til at forstærke dit liv.