Struer KommuneStruer - Lydens By
Fortorv

Det er den enkelte grundejer, der har pligt til at sørge for, at andre borgere kan færdes på fortovet. Har du fortov på to sider af ejendommen vil det i nogle tilfælde kun være det fortov der ligger ved adgangen til din ejendom, som du har pligt til at renholde og rydde for sne. Vi håber, at du som grundejer vil være med til at sørge for, at det er rart og nemt at færdes på fortove, stier og veje.

Renholdelse af fortov

Den enkelte grundejer har udfor sin grund pligt til at fjerne ukrudt på fortovet og at feje det. Endvidere er det grundejerens pligt at fjerne affald og renholde nedløbsriste og lignende så afledning af vand kan ske uhindret.

Snerydning

Som grundejer har du pligt til at rydde dit fortov for sne og gruse og salte. Læs mere om din pligt til snerydning på din ejendom og på privat vej.

Beplantning langs fortov

Alle skal kunne færdes på byens veje, fortove og stier uden at blive generet af udhængende grene eller brede hække. Tænk på de svagtseende, handicappede og trafikanter med barnevogne.

Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, som er åbne for almindelig færdsel, skal du holde din egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt.

  • Du skal beskære eller klippe din beplantning og hæk til ejendommens skel.
  • Træer og buske må gerne rage ind på vejarealet, blot grenene er så højt oppe, at alle kan passere uden gener.
  • Træer og buske skal være beskåret, så der altid er en frihøjde over fortove på 2,75 meter, og en frihøjde over kørebaner på 4,2 meter. Husk, at grene hænger længere ned i fugtigt vejr.

Er du i tvivl, om forholdene er i orden på din ejendom, eller observerer du steder hvor beplantningen er til gene for færdslen, kan du kontakte os.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00