Struer KommuneStruer - Lydens By
Naboforhold

Hegn og beplantning

Du og din nabo må normalt frit aftale, hvordan hegnet mellem jeres ejendomme skal se ud. Det kan fx være en mur, en hæk eller et plankeværk. I kan normalt også frit bestemme, hvor højt hegnet skal være, eller om I slet ikke ønsker et hegn. Er der udarbejdet lokalplan for dit område kan det være at der i planen er krav til hegnets art og højde. I pjecen "Hegn og et godt naboskab" kan du læse om hegnsloven og hovedreglerne for hegn ved boligbebyggelse.

Det er også muligt, at kontakte hegnsynet hvis du har konkrete spørgsmål om hække, hegn og træer i skel.

Fælleshegn

Ønsker du og din nabo at opsætte eller ændre et fælleshegn, skal I begge normalt betale for hegnet og vedligeholde det. Kan I ikke blive enige om, hvor højt det skal være, skal det normalt være 1,8 m højt. Der kan dog gælde forskellige regler i kommunerne.

Eget hegn

Ønsker du i stedet at have "eget hegn", skal det stå indtil 1,75 m væk fra skellet. Højden på "eget hegn" må være 1,80 m plus afstanden til skellet. Hovedreglen for "eget hegn" er, at det ikke må være til gene for din nabo, at det ikke må genere det fælles hegn, og at det ikke må forhindre vedligeholdelsesarbejde ved det fælles hegn.

Regler om hæk og træer

Har du en hæk, kan det påkræves, at du en gang om året på et bestemt tidspunkt klipper din hæk ned til to meter. Grænser hæk eller træer op til en vej, sti eller en plads, hvor andre er berettiget til at færdes, skal hækken eller træerne holdes studsede, så de ikke er til ulempe for trafikken og øvrige forbipasserende.

Frugt fra din nabos træer

Du må gerne plukke de frugter, der hænger ind over din grund. Hvis frugterne hænger ud over vejen, må alle plukke dem.

 

Bygninger i skel

Skellet mellem dig og din nabo kan erstattes med småhuse, fx garager, drivhuse og skure.

Småhuse kan opføres i eller nærmere skel end 2,5 m, når visse betingelser er opfyldt.

Læs bygningsreglementets bestemmelser vedrørende byggeri i skel.

Læs om byggeansøgning til etablering af bygninger i skel.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00