Struer KommuneStruer - Lydens By
Privat børnepasningsordning - Retningslinjer

Hvad skal der til for at blive godkendt som privat børnepasser?

  • Du skal have skriftlig godkendelse fra kommunen for at drive en privat pasningsordning
  • Godkendelse af private børnepassere gives ud fra samme kriterier som ved godkendelse af kommunale dagplejere
  • Du kan finde et ansøgningsskema nederst på denne side
  • Ansøgningsskemaet skal sendes til Struer Kommune. Du vil efterfølgende blive kontaktet for at aftale et godkendelsesbesøg
     
  • Retningslinjer for godkendelse af private børnepassere i Struer Kommune.

Tilskud til privat børnepasning i Struer Kommune

Hvad er Frit valg-ordningen?
Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud.
Frit valg-ordningen indebærer, at forældrene indgår en aftale med en børnepasser eller en privat pasningsordning om pasning af barnet.
Tilskuddet kan altså ikke anvendes til forældrenes egen pasning af barnet.

Hvem kan passes i Frit valg-ordningen?
I Struer Kommune omfatter frit valg-ordningen børn i alderen 24 uger og indtil 2 år og 11 måneder i forbindelse med børnehavestart, og som er berettiget til en plads i et dagtilbud (dvs. har været opskrevet mindst 2 måneder), har adgang til at søge tilskud efter Frit valg-ordningen. Det betyder, at også forældre, som har fået en plads i et dagtilbud kan meddele kommunen, at de i stedet ønsker at ansøge om et tilskud til at dække udgifterne til en privat ordning.

Forældrene kan ikke benytte tilskuddet til betaling for en plads i en puljeordning (puljeinstitution).

Der gives i ganske særlige tilfælde gives mulighed for tilskud til privat børnepasning samtidig med, at forældre for samme barn modtager barselsdagpenge i medfør af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel eller orlovsydelse i medfør af lov om børnepasningsorlov, jfr. de særlige tilfælde der er nævnt i vejledningen til dagtilbudsloven.

Såfremt kommunen i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger anser det for nødvendigt, at et barn skal optages i et kommunale dagtilbud, kan forældrene ikke benytte ordningen.

Tilskuddet udgør maksimalt kr. 5.415,- (2019) pr. måned for en fuldtidsplads på 48 timer, svarende til en fuldtids plads i den Kommunale dagpleje). Udgør tiden pr. uge mindre end 48 timer, beregnes tilskuddet forholdsmæssigt (max. tilskuddet delt med 48 og ganget med den aftalte tid). Forældrebetalingen skal dog som minimum udgøre 25% af de faktiske udgifter.

Børn, der passes i frit valg-ordningen er omfattet af reglerne om søskendetilskud. Søskendetilskuddet fastsættes til 85% af søskendetilskuddet af det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Børn, der passes i frit valg-ordningen er IKKE omfattet af reglerne om fripladstilskud.

Der skal hver måned fremsendes dokumentation for betaling til den private børnepasser, inden tilskuddet kan udbetales. Dokumentation skal sendes til Infocenter Struer.

Tilskuddet udbetales sidste gang for den måned, hvori retten til tilskuddet ophører (dvs. senest i måneden før barnet fylder 2 år og 11 måneder).

Yderligere information

 

Her kan du henvende dig

Signe Valentin Bak

Faglig leder for dagtilbud

Mobil: 2258 9628

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00