Struer KommuneStruer - Lydens By

En mulig ansvarsfordeling af opgaverne

Skolelederens ansvar:

 • At sørge for, at skolen har klare strategier for samarbejdet mellem skole og hjem.
 • At sikre ressourcer (uddannelse og tid) til det tværfaglige samarbejde om elever med ordblindhed.
 • At sikre skolens it-vejledere kan vejlede, undervise og støtte elever med ordblindhed i brugen af kompenserende teknologier.
 • At sikre, at skolens lærere planlægger og tilrettelægger undervisningen på en sådan måde, at elever med ordblindhed kan deltage på lige fod med resten af klassen. Elever med ordblindhed skal have mulighed for at læse og skrive ved hjælp af it-baserede værktøjer i alle fag.
 • At sikre, at elever med ordblindhed får ekstra tid og har adgang til it-baserede værktøjer ved Folkeskolens prøver.

Læsevejlederens ansvar:

Når ordblindetest-resultatet er udarbejdet, skal læsevejlederen i samarbejde med kontaktlæreren holde møde med forældre til elever med ordblindhed, hvori der bl.a. drøftes:

 • Testresultatet
 • Tiltag
 • Indmeldelse på Nota
 • Præsentation af relevant LST, eksempelvis App-writer.

I samarbejde med klassens lærere skal indsatsen for den enkelte elev koordineres og planlægges. Det skal sikres, at eleven får tilbud i skolens ressourcecenter, hvor der bl.a. arbejdes med:

 • Fonologi
 • Læse- og stavetræning
 • It-baserede læse- og skriveværktøjer

It-vejlederens ansvar:

 • At sikre, at de it-baserede værktøjer fungerer for elever med ordblindhed.

Alle læreres ansvar:

 • At kende tegnene på ordblindhed og tilrettelægge undervisningen derefter.
 • At kunne bruge it-baserede værktøjer og kunne vejlede elever med ordblindhed deri.
 • At sørge for, at elever med ordblindhed har adgang til alle tekster i digital form.
KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00