Struer KommuneStruer - Lydens By

Handleplan for elever med ordblindhed

Hvem kan stille diagnosen ordblindhed?

At stille diagnosen ordblindhed kræver en helhedsvurdering af eleven. Der kan være andre årsager til læsevanskelighederne end ordblindhed, og derfor er det vigtigt, at det er personer med viden om skriftsprog og skriftsprogsvanskeligheder, ex. læsevejledere, der stiller diagnosen.

Hvad sker der, når en elev er testet med ordblindhed?

Forskningsbaseret viden om ordblindhed viser, at de allerfleste elever med ordblindhed kan lære at læse, men det er sværere for dem end for andre. Det er vigtigt at betragte ordblindheden som en funktionsnedsættelse, og det er skolens ansvar at støtte op om den enkelte elev for at mindske konsekvenserne af ordblindheden.

Elever med ordblindhed har både brug for undervisning i funktionelle læse- og skrivestrategier og i anvendelse af kvalificerende læse- og skriveteknologi. Det vil altid være en individuel afgørelse, hvor meget tid og energi, der skal bruges på tilegnelse af læsning og stavning, og hvor meget der skal bruges på læse- og skriveteknologi-delen. I Struer Kommune anbefaler vi, at man anvender forskningsbaserede metoder og undervisningsmaterialer.

Det anbefales, at der efter en ordblindetest afholdes møde mellem forældre/elev/kontaktlærer/læsevejleder, hvor testresultatet gennemgås, og hvor man i samarbejde lægger en plan for det fortsatte arbejde.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00