Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By
Priser til frivillige

Uddeling af priser på folkeoplysningsområdet, det frivillige sociale område, handicapområdet og ældreområdet.

Struer Kommune ønsker sammen med andre aktører på området at anerkende og synliggøre det store frivillige foreningsarbejde i kommunen, som ligger til grund for de mange muligheder i det nære og varierede lokalsamfund.

Derfor uddeles en række priser ved Struer Kommunes årlige Nytårskur. Borgere og foreninger i Struer Kommune kan sende forslag til hvem der skal modtage priserne.

Fristen for indstillinger er den 19. november 2019 kl. 08.00. 

Under hver pris står kriterier for tildeling og hvordan du indstiller. Husk at sende en begrundelse sammen med din indstilling. 


Årets Idrætsnavn 

Struer Kommune kårer i samarbejde med Struer Idrætsforbund Årets Idrætsnavn. 

Hædersbevisningen tildeles en idrætsudøver eller et hold, der i årets løb har ydet én eller flere ganske særlige idrætspræstationer.

Kulturprisen  

Kulturprisen bliver uddelt af Struer Kommunes Kulturfond, som har til formål at støtte det kulturelle arbejde i Struer Kommune.

Kulturprisen bliver tildelt enten ved igangsætningen af nye initiativer eller som en anerkendelse af en allerede udført indsats, som har styrket kommunens kulturliv. 

Indstillinger til Årets Idrætsnavn eller Kulturprisen skal sendes til Struer Kommune, Sekretariatet, Østergade 11-15, 7600 Struer eller e-mail sekretariatet_afdpost@struer.dk. 


Handicapprisen

Struer Kommunes Handicapråd bedømmer og uddeler prisen. 

Prisen gives til en person, virksomhed, organisation, forening eller lignende har ydet en særlig indsats for, at handicappede i Struer Kommune kan deltage i samfundslivet. 

Indstilling til Handicapprisen skal sendes til Struer Kommune, Handicaprådet, c/o Handicap, Social og Psykiatri, Østergade 15, 7600 Struer, eller e-mail hop@struer.dk.  

Frivillighedsprisen

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget uddeler sammen med Struer Frivilligcenter Frivillighedsprisen på 5.000 kr.

Frivillighedsprisen tildeles en forening, gruppe, person eller projekt i det frivillige sociale arbejde, som har gjort en forskel og styrket trivsel for en gruppe borgere, synliggjort kvaliteten ved frivilligt socialt arbejde, synliggjort sig positivt, øget engagement og virkelyst for frivillige, fået sat fokus på en overset problematik, skabt nye aktiviteter og/eller har fremmet samarbejdet i den frivillige sociale verden.

Indstillingen kræver et særligt skema, som kan rekvireres hos Struer Frivilligcenter, Skolegade 5A, 7600 Struer, via e-mail mail@struerfrivilligcenter.dk eller på tlf. 23 44 68 25. 


Struer Energi Parks Unglederpris

Struer Energi Park uddeler i samarbejde med Struer Idrætsforbund ”Ungleder Pokalen”. 

Hædersbevisningen gives til en ung leder eller træner i en af Struer Idrætsforbunds medlemsforeninger for en solid, stabil og ulønnet indsats, og derigennem at anspore andre unge til at gå ind i ledergerningen i idræt. Aldersgrænse 25 år.

Pengeinstitutternes Foreningspris 

Pengeinstitutterne i Struer uddeler i samarbejde med Struer Idrætsforbund Foreningsprisen.

Prisen gives til en forening eller klub, der har opnået fine resultater, men kan også gå til en forening, der har gjort et godt børne- og ungdomsarbejde.

Nordea’s lederpris 

Nordea Bank uddeler i samarbejde med Struer Idrætsforbunds lederpokalen - en vandrepokal. 

Modtageren skal have udført en ulønnet og særdeles dygtig ledergerning i en eller flere af Struer Idrætsforbunds medlemsforeninger. Modtageren skal være bosiddende i Struer Kommune.

”Du gør en forskel”-prisen 

Struer Idrætsforbund uddeler i samarbejde med Sparekassen Vendsyssel ”Du gør en forskel” prisen.

Prisen gives til en lokal idrætsleder, som i det forløbne år vurderes til at have understøttet en markant udvikling inden for et eller flere af idrættens områder: eliteidrætten, breddeidrætten, idræt for særlige målgrupper eller idrætsfaciliteter.

Indstillinger til Unglederpris, Foreningspris, Lederpris eller "Du gør en forskel"-pris sendes til Struer Idrætsforbund, c/o Frode Peitersen, Fjordvejen 1, 7600 Struer eller e-mail frodep@mail.dk.


Hvidbjerg Banks Spejderpris

Hvidbjerg Bank uddeler i samarbejde med ”Samrådet for ikke idrætslige foreninger” Spejderprisen.

Prisen gives til en leder eller person fra spejderne og øvrige uniformerede korps i Struer Kommune, som har gjort sig særlig bemærket.

Indstillinger sendes til Samrådet for ikke idrætslige foreninger i Struer, c/o Anni Juhl Jørgensen, Fredensvang 30, 7600 Struer eller på e-mail ajj-7600@webspeed.dk. 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00