Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune

Høring af ansøgning om kystbeskyttelse ved matrikel 42u, Jegindø By, Jegindø
Teknisk sekretariat

Høring af ansøgning om kystbeskyttelse ved matrikel 42u, Jegindø By, Jegindø

Struer Kommune har modtaget ansøgning fra Havnecon Consulting ApS om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse med at forstærke eksisterende dige, fjerne nuværende pælekonstruktion, og mod naboskel opføre græsbeklædt digedel med en mindre spunsvæg af plastspuns, ved matrikel 42u, Jegindø By, Jegindø.  
 

Struer Kommune behandler ansøgninger om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i henhold til kystbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 (LBKG nr. 57 af 21/01/2019).
 

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BKG nr. 1062 af 21/08/2018).
 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BKG nr. 121 af 04/02/2019).
 

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte.
 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil blive etableret i udkanten af Natura 2000-område (N28) og natur- og vildtreservat.
 

Hvis du har bemærkninger til sagen, skal du sende disse til Struer Kommune på teknisk@struer.dk, som digital post via din e-Boks eller som almindelig fysisk post. Struer Kommune skal modtage dit svar senest tirsdag den 6. august 2019 kl. 23:59. 
 

Læs mere her:

Høring af ansøgning om kystbeskyttelse ved matrikel 7l, Serup By Odby
Teknisk sekretariat

Høring af ansøgning om kystbeskyttelse ved matrikel 7l, Serup By Odby

Struer Kommune har modtaget ansøgning fra Havnecon Consulting ApS om tilladelse til yderlige etablering af kystbeskyttelse i form af to høfder i forbindelse med eksisterende høfder ud for matrikel 7l, Serup By Odby.
 

Struer Kommune behandler ansøgninger om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i henhold til kystbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 (LBKG nr. 57 af 21/01/2019).
 

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BKG nr. 1062 af 21/08/2018).
 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BKG nr. 121 af 04/02/2019).
 

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte.
 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt har lidt mere end 3 kilometer til nærmeste Natura 2000-områder.
 

Hvis du har bemærkninger til sagen, skal du sende disse til Struer Kommune på teknisk@struer.dk, som digital post via din e-Boks eller som almindelig fysisk post. Struer Kommune skal modtage dit svar senest tirsdag den 6. august 2019 kl. 23:59.
 

Læs mere her:

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune

Bang og Olufsen Allé 3, 7600 Struer - BANG & OLUFSEN OPERATIONS AS - Offentliggørelse af igangsætning af revurdering af miljøgodkendelser
Teknisk Sekretariat

Offentliggørelse i hht. godkendelsesbekendtgørelsens1 § 46, stk. 2, af igangsætning af revurdering af eksisterende miljøgodkendelser for BANG & OLUFSEN OPERATIONS A/S, Bang & Olufsen Allé 3 samt Hjermvej 21, 7600 Struer

Tilsynsmyndigheden Struer Kommune, Center for Plan og Miljø,
Østergade 13, 7600 Struer agter at tage miljøgodkendelserne for virksomheden
BANG & OLUFSEN OPERATIONS A/S, beliggende Bang
& Olufsen Allé 3 samt Hjermvej 21, 7600 Struer, op til ordinær revurdering
i henhold til miljøbeskyttelseslovens2 § 42 b.
 

Læs hele offentliggørelsesdokumentet her.

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 001 delvis aflysning af lokalplan 305 for Jegindø Hav
Teknisk sekretariat

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 001 delvis aflysning af lokalplan 305 for Jegindø Hav

Struer Byråd har den 25. juni 2019 endeligt vedtaget kommuneplantillæg
nr. 16 og lokalplan nr. 001 Delvis aflysning af lokalplan 305 for
Jegindø Havn.

 

Du kan læse ydereligere her:

 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø

Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00