Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune

Høring af lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan 338 Gartnerlunden
Teknisk Sekretariat

Høring af lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan 338 Gartnerlunden

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget har den 26. september 2019 besluttet at sende forslaget til lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan nr. 338 Gartnerlunden, Bremdal i offentlig høring.

 

Forslag til lokalplanen åbner mulighed for opførelse af boliger som åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Lokalplanen inddeler området i tre delområder, hvor delområde A udlægges til åben-lav bebyggelse og delområde B udlægges til tæt-lav bebyggelse. Delområde C udlægges til rekreativt område. Formålet med tillægget er således at forskyde delområdegrænsen mellem delområde B og C med ca. 15-20 meter mod vest.

 

Læs mere:

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune

Offentliggørelse af tillæg til Planstrategi 2019
Teknisk sekretariat

Offentliggørelse af tillæg til Planstrategi 2019

Struer Byråd godkendte den 27. august 2019 Tillæg til Planstrategi 2019 – Tæt på. Tillægget er en forudsætning for, at Struer Kommune kan ansøge om omplacering og udlæg af sommerhusområder i kystnærhedszonen og udlæg af udviklingsområder i Landplandirektiv om udviklingsområder. Tillægget indeholder udlæg af fire sommerhusområder samt et udviklingsområde.

 

Tillægget er i høring fra den 29. august 2019 til den 25. oktober 2019.

 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) der er foretaget en screening af tillægget.

På baggrund af denne screening er det vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslaget.

 

Læs mere:

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø

Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00