Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune

Forslag til lokalplan nr. 349 Dagligvarebutik Holstebrovej, Struer
Teknisk Sekretariat

Forslag til lokalplan nr. 349 Dagligvarebutik Holstebrovej, Struer

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget har den 6. februar 2020 besluttet at sende forslaget lokalplan nr. 349 Dagligvarebutik Holstebrovej, Struer i offentlig høring.

 

Forslag til lokalplanen åbner mulighed for at udvide en eksisterende dagligvarebutik, ved at nedrive den eksisterende butik og bygge en ny. Der inddrages et større areal hvor der i dag er boliger, så butiks- og parkeringsarealet bliver udvidet.

 

Planen er i offentlig høring fra den 5. marts 2020 til den 2. april 2020.

 

Læs mere:

Høring - Restaurering af Hjerm Bæk
Plan & Miljø

Høring - Restaurering af Hjerm Bæk

Struer Kommune offentliggør hermed forslag til vandløbsprojekt. Projektet omhandler restaurering af den øvre strækning af Hjerm Bæk ved genåbning af 293 m rørlagt vandløb. Vandløbet lægges i et nyt slynget forløb, der udlægges sten og etableres tre strækninger med gydegrus.

Offentliggørelse af kommuneplan
Teknisk Sekretariat

Offentliggørelse af kommuneplan

Struer Byråd har den 17. december 2019 besluttet at sende forslag til Kommuneplan 2020 | Klar til Vækst i 8 ugers offentlig høring.

Kommuneplanen omsætter byrådets visioner i Planstrategi 2019 – Tæt På til konkrete rammer for kommunens fysiske udvikling.

 

Kommuneplanen sikrer blandt andet, at der er plads til, at nye boligområder kan opføres og der fortsat er plads i kommunens erhvervsområder til udvidelse af eksisterende virksomheder og til nye virksomheder, som ønsker at placere sig i Struer Kommune. Der udlægges eksempelvis nye boligområder på havnen i Struer by.

For lokalområderne er der i kommuneplanen fokus på de strategiske tiltag til at understøtte udviklingen for det enkelte lokalområde og for lokalområderne som helhed.

Uden for byerne øges muligheden for mere skov og øget biodiversitet gennem blandt andet udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort. 

 

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanen. Det betyder, at kommunen skal arbejde for at realisere planens indhold i udviklingsprojekter og administrative afgørelser.

 

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslag til Kommuneplan 2020.

Forslag til Kommuneplan 2020 kan læses her.

 

Miljøvurdering

Struer Kommune har truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2020 i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Miljøvurderingen offentliggøres sammen med planforslaget.

Miljøvurderingen kan læses her.

 

Indsigelser og ændringsforslag

Hvis du har bemærkninger til planforslaget, skal du sende disse til Struer Kommune på teknisk@struer.dk, som digital post via din e-Boks eller som almindelig fysisk post. Struer Kommune skal modtage dit svar senest torsdag den 13. marts 2020.

 

Efter fristen for bemærkninger vil Struer Byråd igen behandle kommuneplanforslaget og tage stilling til, om der skal ændres i forslaget på baggrund af de indkommende bemærkninger, inden af planen vedtages endeligt.

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø

Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00