Struer KommuneStruer - Lydens By
Naturpleje

Tilgroning er en af de helt store trusler mod naturen. Enge, moser (kær), overdrev og heder er naturtyper, som kræver at de afgræsses eller bliver slået (høslæt). For hundrede år siden var enge, kær, overdrev og heder derfor langt mere udbredte i landskabet end i dag som følge af, at jorddriften dengang var mere ekstensiv.

Bliver enge, kær og overdrev ikke græsset eller slået vokser de til i høje urter, som med tiden udvikler sig til krat. Uden græsning og høslæt gror ådalens enge og kær således til i pilekrat og strandengen vokser til i tagrør. 

Den tilgroede natur – de tilvoksede enge og kær - har et fattigere plante- og dyreliv og har derfor en ringe naturværdi.  

Når et naturområde er groet til kan det være nødvendigt at fjerne krat og vedplanter for at genskabe naturen.

Struer Kommune udfører naturpleje og forsøger at fremme samt opretholde græsning af værdifulde naturområder.

Aktuelle Naturplejeprojekter

  • Skibdal Strand
  • Hegningsprojekter
Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00