Struer KommuneStruer - Lydens By
Hegningsprojekter
Hegningsprojekter

Natura 2000


Struer Kommune har igennem en årrække opsat hegn naturområder som ligger inden for internationale naturbeskyttelsesområder for at sikre at disse værdifulde områder afgræsses (dvs. naturplejes). I efteråret 2011 oprettede staten en ny tilskudsordning, hvor lodsejere inden for Natura 2000-områder kan få udgifter til hegning og rydning fuldt ud dækket.

Se nærmere på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside

På kortet kan du se de færdiggjorte hegningsprojekter.

1. Afgræsning af strandenge ved Lyngs (2012)
    2900 meter hegn og fangfold

2. Afgræsning af strandenge på den nordlige del af Thyholm (2014)
    3850 meter hegn og drikkevandsforsyning

3. Afgræsning af strandenge ved Munkholm Odde (2014)
    3300 meter hegn   

4. Afgræsning af strandeng på Jegindø ved vejdæmningen (2014)
    1330 meter hegn

5. Afgræsning af strandenge på den nordlige del af Thyholm – Lyngs Torp (2014)
    1300 m hegn og fangfold

Ovennævnte projekter har fået tilskud af EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri:

Se også EU kommisionens hjemmeside.

Landdistrikter.dk
Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00