Bestil sundhedskort

Den offentlige sygesikring giver alle borgere med bopæl i Danmark ret til behandling hos alment praktiserende læger og speciallæger. Du kan også få tilskud til medicin, tandlægehjælp, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp. 

Det er vigtigt for dig, at have det blå EU-kort med, når du rejser i andre EU-lande. Med det blå EU-kort er du dækket på lige fod med det lands borger du vælger at rejse til, hvis du skulle være uheldig, at komme til skade eller få brug for en læge på din ferie.

Har du ikke det blå EU-kort kan det bestilles via linket herunder. 

Bestil EU-Sundhedskort

Hvis du har haft brug for lægehjælp eller medicin på din rejse, kan du søge om refusion via linket herunder.

Ansøgning om refusion

Luk alle
Åben alle

Har du brug for at få et nyt sundhedskort, fordi du har mistet eller ødelagt det, kan du bestille et nyt på borger.dk.

Det koster 225 kr. at bestille et nyt sundhedskort.

Du kan vælge mellem to sygesikringsgrupper:

  • Gruppe 1 - tilmeldt en bestemt praktiserende læge
  • Gruppe 2 - ikke tilmeldt en bestemt praktiserende læge.

Hvis du er i gruppe 1, skal du have henvisning fra din læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Dog kræves der ikke henvisning til øre- og øjenlæge, tandlæge og kiropraktor. Sygesikringen betaler alle udgifter til hjælp hos den alment praktiserende læge eller speciallæge.

Hvis du er i gruppe 2, kan du frit søge behandling hos alment praktiserende læge, speciallæge, tandlæge og kiropraktor. Du skal stadig have lægehenvisning til fysioterapeut, fodterapeut og psykolog (som praktiserer efter overenskomst med sygesikringen).

Du får samme tilskud fra sygesikringen, som en gruppe 1-sikret patient får til en tilsvarende behandling. Dette tilskud fratrækkes regningen, og du skal selv betale den øvrige del af lægens honorar.

Alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og fysioterapeuter fastsætter selv størrelsen af honoraret for behandling.

Børn under 15 år kan ikke selv vælge gruppe. Personer mellem 15 og 18 år kan vælge sikringsgruppe uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller værge.

Skift gruppe

Du kan skifte sikringsgruppe med virkning 14 dage efter. Fornyet gruppeskift kan tidligst finde sted 1 år herefter. Du får nyt sundhedskort ved gruppeskift.

Hvis du arbejder i Danmark, men bor i et andet EU/EØS-land, kan du få et særligt sundhedskort, der giver dig ret til behandling i Danmark på lige vilkår med alle andre.

Læs mere på borger.dk om det særlige sundhedskort 

Har du spørgsmål, så kontakt