Borgervejleder

Du har som borger mulighed for at henvende dig til borgervejlederen, hvis du oplever, at det er svært at finde vej gennem det kommunale system eller hvis du har brug for hjælp til at forstå breve, klagevejledninger eller andre informationer fra kommunen.

Borgervejlederens opgave er at være en god, neutral og tryg samarbejdspartner for dig samt være et bindeled til kommunen.

Luk alle
Åben alle

Hvis du har brug for hjælp fra borgervejlederen kan du

Hvis telefonen ikke bliver taget, kan du blot lægge en besked, og du vil efterfølgende blive ringet op. Opringningen sker ikke nødvendigvis samme dag, men der vil altid blive ringet tilbage. 

Hvis du har behov for at sende personlige oplysninger til borgervejlederen på en mail, å opfrdrer vi dig til at bruge sikker mail fra din e-Boks og sende til Struer Kommune att.: borgervejleder.

 

Få et personligt møde med borgervejlederen:

Mød borgervejlederen torsdag i ulige uger fra kl.15.30 – 16.30, I Smedegade 7. Struer. Spørg efter borgervejlederen ved skranken på biblioteket.

Vejlede og hjælpe med:

  • At forstå information, breve og afgørelser fra Struer Kommune
  • Hvor i kommunen du kan henvende dig med konkrete spørgsmål
  • Vejlede om muligheder, når sager er gået i hårdknude og hjælpe med at sikre en fortsat dialog mellem dig og Struer Kommune
  • Informere og vejlede om, hvordan du klager over en afgørelse fra Struer Kommune og hvem, der kan behandle din klage
  • Vejlede dig om, hvor i kommunen du kan henvende dig med en klage over sagsbehandlingen af din sag
  • Lave konkret sagsbehandling eller behandle din klage over f.eks. sagsbehandlingstid,personalets optræden, politiske beslutninger mv.
  • Lave en myndighedsafgørelse eller træffe en beslutning for dig
  • Hjælpe med sager om ansættelsesforhold
  • Behandle klager over politiske beslutninger om f.eks. serviceniveau m.m.

Hvis du vil klage over kommunens afgørelser eller behandlingen af din sag, kan du få hjælp på vores side om klager og klageadgang

Kontakt

Har du spørgsmål, så kontakt

Borgervejleder

Tlf:  96 84 80 75

Personligt møde med borgervejleder:

Torsdag i ulige uger fra kl 14-16 på Biblioteket.

 

Send mail:

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Klik på linket herunder, log på med MitID og skriv din besked, husk:"att. Borgervejleder" i emnefeltet.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)