Vielser, separation og begravelse

Luk alle
Åben alle

Ønsker I at blive gift i kirke, på Struer Rådhus, i haven eller på et andet rådhus, skal I udfylde en ægteskabserklæring. I kan tidligst søge fire måneder inden vielsen.

  • Hvis I begge har NemID skal I søge digitalt - Ægteskabserklæring
  • Hvis I ikke har NemID kan I udfylde ægteskabserklæring i papirform på rådhuset.

Udfyld Ægteskabserklæringen

Der skal være mindst to vidner til stede til at overvære jeres vielse. Ønsker I selv at medbringe vidner, skal deres navne og adresser udfyldes på ægteskabserklæringen. Hvis I ikke selv har vidner med, stiller Struer Kommune to vidner til rådighed. Hvis I ønsker at blive viet en lørdag skal I selv have vidner med.

Vidner

Som vidne vil dit navn og adresse fremgå af ægteskabsbogen, samt din underskrift.

Når du i ægteskabsbogen er angivet som vidne for ægteparret, vil det for dig betyde, at disse oplysninger opbevares hos Struer Kommune i 10 år, gældende fra datoen for vielsen.

Vielse på Struer Rådhus

Hvis I ønsker at blive borgerlig viet, skal I udfylde en ægteskabserklæring og en aftale i forbindelse med vielsen.

Udfyld Ægteskabserklæringen her

Vielsen foregår i byrådssalen medmindre andet er aftalt. Kommunen er efter vielsen vært ved en lille forfriskning.

Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med vielsen, skal I udfylde "navneændring på bryllupsdagen". 

 

OBS Er enten du eller din partner ikke dansk statsborger, nordisk statsborger eller har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen, skal I søge hos Famlieretshuset om at blive gift.

Mere information om internationale ægteskaber
Mere information fra Råd til penge

Hvis I ønsker at blive viet i kirken, skal I udfylde en ægteskabserklæring.

Ægteskabserklæringen

I vil efter ca. 1 uge modtage en prøvelsesattest med posten. Prøvelsesattesten afleverer I på kirkekontoret eller til den præst, som skal vie jer.

Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med vielsen, skal I udfylde "navneændring på bryllupsdagen". 

Hvis du/I ønsker at blive gift i udlandet er det samme procedure som ved vielse på Struer Rådhus. Det kræver en udfyldt ægteskabserklæring.

Ægteskabserklæring

Bemærk at ægteskabsattesten kun er gyldig i fire måneder fra udstedelsesdatoen.

For yderligere information kontakt Sekretariatet på sekretariatet_afdpost@struer.dk

Luk alle
Åben alle

Du kan læse alt om separation og skilsmisse på borger.dk:

Separation og skilsmisse

Luk alle
Åben alle

Oplever du et dødsfald skal der skrives en personattest og lægen skal lave en dødsattest.

Læs mere på borger.dk om dødsfald

Læs mere på borger.dk om begravelse eller bisættelse

Du har mulighed for at søge om begravelseshjælp.

Læs mere på borger.dk om begravelseshjælp

Hvis du har beskeden indtægt og formue, kan du søge kommunen om efterlevelseshjælp.
Læs mere på borger.dk om efterlevelseshjælp 

Har du spørgsmål, så kontakt