Bliv pleje- eller aflastningsfamilie

Har I som familie lyst til at gøre en forskel for et barn og dets familie, så vil vi rigtig gerne høre fra jer. 

Det er et fantastisk univers at komme ind i at blive pleje- eller aflastningsfamilie. Det har sine glæder men også sine udfordringer. Pleje- og aflastningsfamilier oplever det som meningsfuldt at gøre en forskel for et barn og følge dets positive udvikling. Man bliver sendt ud på en rejse, som man ikke har forestillet sig – livsbekræftende og udviklende for såvel barnet som plejefamilien.

Børn, der har brug for en pleje- eller aflastningsfamilie, har forskellige baggrunde, livsbetingelser og behov. Matchet mellem barn og plejefamilie er vigtigt, og derfor gør vi os umage med at undersøge, om pleje- eller aflastningsfamilien passer godt sammen med barnet og dets familie.

Luk alle
Åben alle

Aflastning hos en aflastningsfamilie

Ved aflastning bor barnet hos sine forældre og kan være i aflastning i weekender og/eller hverdage. Det er forældrene, som har det primære ansvar for barnet.

Det er en forpligtende relation, som aflastningsfamilien etablerer til barnet og dets familie. Relationen skal være tryg og omsorgsfuld. Aflastningsfamilien skal i samarbejde med den biologiske familie/netværk støtte barnets trivsel og udvikling. 

Døgnanbringelse hos en plejefamilie

Ved en døgnanbringelse flytter barnet ind hos plejefamilien. Plejefamilien får det primære ansvar for barnets trivsel og udvikling. 

Barnet skal fortsat have kontakt med sin biologiske familie og netværket. De biologiske forældre beholder forældremyndigheden. Det er vigtigt for barnet, at der er et godt samarbejde mellem sin biologiske familie og netværket, plejefamilien og kommunens forvaltning.

Har du eller I som familie lyst til at gøre en forskel for et barn og barnets familie, og bor du i Struer Kommune eller tæt på, så søger vi aflastningsfamilier nu.

Vi søger både godkendte og nye (ikke-godkendte) aflastningsfamilier. 

Det er ikke afgørende, om du bor alene eller er en del af en større familie – men du og din familie skal have lyst og overskud til at invitere et barn ind i jeres familiefællesskab. Du skal helst bo i omegnen af barnets hjem og daginstitution/skole, så barnet har mulighed for at bevare en hverdag i velkendte omgivelser. Barnet skal fortsat kunne deltage i f.eks. legeaftaler eller fritidsaktiviteter. 

De børn, der aktuelt venter på en aflastningsfamilie, har forskellige baggrunde og behov. Det kunne f.eks. være børn med funktionsnedsættelser eller børn med begrænset netværk. Fælles for dem er, at de har brug for nærvær, omsorg og opmærksomhed i hjemlige og familiære rammer. 

Struer Kommunes familieplejekonsulenter støtter aflastningsfamilier med råd og vejledning. Der vil også være mulighed for at etablere netværksgruppe med andre aflastningsfamilier.

 

Hvis du ønsker at blive pleje- og aflastningsfamilie, så tag kontakt til Struer Kommune. Find vores kontaktoplysninger i bunden af denne side.

Vi kan fortælle mere om arbejdet som pleje- og aflastningsfamilie, mens vi også kan vejlede i forhold til det videre forløb.  

Som plejefamilie er det lovpligtigt at gennemføre to dages efteruddannelse hvert år, hvilket Struer Kommune udbyder. Derudover vil man altid kunne søge råd og vejledning hos os, mens vi som kommune også kan hjælpe med at danne netværksgrupper med andre plejefamilier. 

For at blive ansat som pleje- og aflastningsfamilie skal I godkendes af Socialtilsyn Midt.

Inden Socialtilsyn Midt vil godkende jer, skal du og evt. ægtefælle have gennemført et grundkursus for plejeforældre. 

Læs mere hos SocialtilsynMidt

I er velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om arbejdet som plejefamilie og aflastningsfamilie. Vi kan også vejlede i forhold til det videre godkendelsesforløb.  

En godkendelse som familieplejer afhænger af hvilken type plejefamilie, der er tale om:

  • almen, forstærket eller specialiseret plejefamilie skal godkendes af Socialtilsynet
  • netværksplejefamilier godkendes i forhold til et bestemt barn af anbringende kommune.

I forbindelse med godkendelsen skal I deltage i et kursusforløb. Her lærer I mere om det at være pleje- eller aflastningsfamilie.

Læs mere hos Socialtilsyn Midt

Alle plejefamilier i Struer Kommune har tilbud om supervision. Derudover vil man altid kunne søge råd og vejledning hos os, mens vi som kommune også kan hjælpe med at danne netværksgrupper med andre plejefamilier.  Som plejefamilie er det lovpligtigt at gennemføre to dages efteruddannelse hvert år, hvilket Struer Kommune udbyder.

Socialrådgiveren i Struer Kommune laver kontrakt med alle pleje- og aflastningsfamilier. Heri fastsættes vilkårene for honoreringen. Struer Kommune tager udgangspunkt i KL’s vejledende takster på området. Taksterne bliver reguleret en gang årligt.

Se gældende takster

Som aflastningsfamilie får man vederlag udbetalt pr. døgn, når barnet er i aflastning. Derudover udbetales et omkostningsbeløb pr døgn. Øvrige udgifter dækkes jf. Struer Kommunes retningslinjer for aflastningsfamilier.

Retningslinje for aflastningsfamilier

 

Hvis et barn eller en ung er anbragt i familiepleje, udbetaler kommunen vederlag til familien samt et omkostningsbeløb pr. døgn. Desuden udbetales lommepenge og beklædningspenge i forhold til barnet. Øvrige udgifter dækkes jf. Struer Kommunes retningslinjer for plejefamilier.

Pleje- og aflastningsfamilier skal betale skat af vederlaget, mens godtgørelsen for kost, logi m.m. er skattefri.

Retningslinjer for plejefamilier

 

Netværksplejefamilier får ikke plejevederlag. I stedet får familien dækket omkostninger jf. Struer Kommunes retningslinjer for netværksplejefamilier.

Netværksplejefamilien kan i særlige tilfælde få et beløb udbetalt som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Beløbets størrelse afhænger af familiens tidligere indtægter. Det er kommunen, der vurderer, om familien kan få hel eller delvis erstatning for tabt arbejdsindtægt.

Retningslinjer for netværksplejefamilier

Har du spørgsmål og har vi vakt din interesse, kontakt os.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Har du spørgsmål, så kontakt

Har du spørgsmål, så kontakt