Nordstjernen

Nordstjernen er et specialiseret børne- og ungehjem for børn og unge, der har betydelig og varig nedsat funktionsevne. Målgruppen er børn og unge fra 0-18 år med udviklingshæmning, autisme, opmærksomhedsforstyrrelse, eller multipel funktionsnedsættelse.

Nordstjernens hjemmeside